دسته‌ها
شال و روسری

خرید بازی کامپیوتر وضعیت کاندیداها در نتایج یک نظرسنجی دیگر

مؤسسه پژوهشي راهبرد دانش، نتيجه نظرسنجي خود را در جامعه آماري با فراواني درصد شركت كنندگان بر مبناي پاسخ مثبت به «شركت فعال در انتخابات» با تعداد 1743 نفر اعلام نموده است كه براي بال ابردن جامعه آماري نظرسنجي با توجه به تشابه پرسش‌ها از نظرسنجي‌هاي الكترونيكي نيز استفاده شده است. اين نظرسنجي از استان‌هاي خوزستان، گيلان، خراسان جنوبي و رضوي، آذربايجان شرقي و تهران (مناطق 1,3,4,14,15,22) گرفته شده است.
گفتنی است، طبیعتاً چنین نظرسنجی‌هایی احتمال و ضریب خطای چند درصدی دارند، اما با توجه به اینکه این نظرسنجی ترکیبی از چند نظرسنجی اینترنتی و میدانی است، به نظر می‌رسد که بتواند تا اندازه‌ای فضای انتخاباتی را به ویژه در بازه‌های زمانی مشخص تبیین و تحلیل کند و با نشان دادن شیب صعودی یا نزولی هر یک از نامزدها، میزان تأثیرگذاری برنامه‌های تبلیغاتی آنان را نشان دهد.ضمناً باید گفت، این نظرسنجی بیشتر نشان‌دهنده نظر نخبگان است و به دلیل ابزار محدود، کمتر به نظر توده مردم دسترسی داشته است.