دسته‌ها
شال و روسری

خرید بازی کامپیوتر الهامي از اردوي تيم ملي اخراج شد

كار وزن 75- كيلوگرم ايران از اردوي تيم ملي اخراج شد.

مازيار الهامي در گفت و گو با فارس گفت: تمرين تيم ملي ساعت 5:30 دقيقه آغاز مي شد كه من و سعيد فرخي ساعت 5:10 در سالن حاضر شديم؛ ولي سرمربي تيم ملي به من اجازه حضور در تمرينات را نداده و مرا اخراج كرد.

سليماني(سرمربي تيم ملي) معتقد بود كه من به دليل بي انضباطي بايد از اردوها اخراج شوم؛ درحاليكه با وجود مصدوميت در تمام تمرينات حضور داشته و حتي زودتر از مابقي نفرات در اردوها حاضر مي شدم.

وي تاكيد كرد: او با بيشتر نفرات قديمي تيم اختلاف دارد و اعتقاد دارد كه ديگر پير و در اين سال ها بر اساس رابطه به اردوهاي تيم ملي وارد شده ايم. من در هر دو انتخابي نيز جزو برترين ها بودم.

الهامي توضيحات بيشتر را به آينده موكول كرد، بيان داشت: با اين وضعيت ديگر به اردوها باز نخواهم گشت.