دسته‌ها
شال و روسری

خرید بازی کامپیوتر احمدی نژاد در 20 دقیقه چه گفت؟

احمدی نژاد در 20 دقیقه طلایی که صدا و سیما در اختیار آن قرار داده بود آمارهای خود را بازهم تکرار کرد.به گزارش ، از چهار نامزدی که صدا وسیما با سخاوتمندی وقت در اختیار آن ها قرار داده بود، میان 60 ثانیه محسن رضایی، 101 ثانیه میرحسین موسوی، 1184 ثانیه محمود احمدی نژاد و 78 ثانیه مهدی کروبی، فقط رئیس دولت نهم حاضر به ضبط پاسخ خود در صدا و سیما شد.بنابر این گزارش، محمود احمدی نژاد در این مناظره با زیر سوال بردن آمارهای ارائه شده توسط سایر کاندیداها و صهیونیستی خواندن منبع آمارها، مجددا آمارهای مطروحه از سوی خود را تکرار کرد.احمدي نژاد در اين سخنان كه بعنوان پاسخ به سخنان كانديداها در مناظره هايي كه حضور نداشته است برگزار شد بخش عمده سخنان خود را به همسر ميرحسين موسوي و دانشگاه آزاد اختصاص داد و در بخشهاي ديگر نيز به سخنان ميرحسين موسوي در گفتگوي ويژه خبري و نه مناظره پاسخ داد و پورحسين مجري برنامه در طول كل مدت برنامه هيچ كلمه اي را برزبان نياورد.گفتنی است، این مناظره قرار بود ساعت 22 و 30 دقیقه پخش شود ولی ساعت 23 پخش شد.قبل از آغاز برنامه بطور زیرنویس صدا و سیما اعلام نمود که سایر کاندیداها حاضر به حضور در صدا و سیما نشدند.
شایان ذکر است، عصر روز گذشته دادستان کل کشور هرگونه اختصاص وقت را در صدا و سیما خلاف قانون خوانده بود.
 
در همین حالی محسن رضايي ساعتي پيش در بيانيه در واكنش به كساني كه راي دادن به وي را بي اثر در نتيجه انتخابات عنوان كرده وخواستار  تجميع آرا اصولگرايان بر روي احمدي ن‍ژاد هستند اعلام كرد: متأسفانه تلاش وسيعي در جريان است تا به مردم چنين القاء ‌كند كه رأي به نامزد برنامه‌محور در اين دوره، در سرنوشت انتخابات بي تأثير است. شما نيك مي دانيد كه انتخابات، سه قطبي شده و با مشاركت حداكثري مردم، هيچ يك از نامزدها در دور اول موفق به كسب بيش از پنجاه درصد آراء نخواهند شد و بالطبع با همت و اراده و رأي شما ملت بزرگ، اينجانب يكي از نامزدهاي دور دوم خواهم بود بنابراين، بي ترديد، رأي به اینجانب – كه رأي به اعتقاد شما خواهد بود – در نتيجه انتخابات، تأثير قطعي خواهد گذاشت.
حقیر بنا به وظيفه به ميدان آمدم و از شما نيز انتظار دارم با قاطعيت به نداي وجدان و انتخاب ضمير روشن و پاك خود پاسخ دهيد و غوغاسالاران را به كناري زده، به انتخاب اصلح – آنگونه كه به تشخيص رسيده ايد – همت گماريد