دسته‌ها
شال و روسری

خرید بازی کامپیوتر شامپانزه انگشت رئيس باغ وحش را کند

همشهري آنلاين نوشت: پس از حمله شامپازه به رئيس باغ وحش برلين، اين مرد 55 ساله انگشتش را براي هميشه از دست داد.

روزنامه زود دويچه سايتونگ گزارش داد، اورژانس برلين اعلام کرد: بدن برنارد بلازکيويتس (Bernhard Blaszkiewitz) انگشت اشاره دست راست وي را که پزشکان پيوند زده بودند، رد کرد.

آندرياس آيزنشنک، رئيس تيم جراحي دست در بيمارستان سوانح برلين در بيانيه‌اي اعلام کرد: در توافق با بيمار ما به دليل افزايش سرخي اين عضو که ناشي از عفونت بود، تصميم به قطع اين انگشت گرفتيم.

آيزنشنک گفت: گسترش سريع عفونت تهديدي براي کل بدن بيمار بود.
وي گفت بلازکيويتس از پيوند دوباره انگشت اشاره‌اش خوشحال شده بود. با اين حال وي از پيامدهاي افزايش عفونت در بدنش به طور کامل اطلاع داشت و به اين ترتيب تصميمي بسيار سخت را گرفت.

پدرو، شامپازه‌اي است که دوشنبه زماني به بلازکيويتس حمله کرد که رئيس باغ وحش مي‌خواست از لابه‌لاي ميله‌ها به او غذا بدهد. پس از اين سانحه بود که تيم جراحي انگشت وي را پس از هشت ساعت جراحي به وي پيوند زد.