دسته‌ها
شال و روسری

خرید بازی کامپیوتر شرط حزب‌الله براي همکاري با 14 مارس

معاون دبير کل حزب الله لبنان اعلام کرد: اين جنبش منتظر ارائه برنامه و رويکرد جديد گروه 14 مارس است و تنها در اين صورت با اين گروه همکاري خواهد داشت.

به گزارش مهر به نقل از روزنامه «السفير»، شيخ نعيم قاسم معاون دبير کل حزب‌الله لبنان در گفت‌وگويي با رويترز اعلام کرد: جنبش حزب‌الله آماده گشايش صفحه‌اي جديد با رقبايش يعني هم‌پيمانان آمريکا در لبنان بعد از انتخابات است، اما در عين حال اين جنبش منتظر ارايه پيشنهادهايي است که پيش از مشارکت در دولت وحدت ملي به آن مي‌شود.

معاون دبيرکل حزب الله لبنان همچنين خاطرنشان کرد: ما در حزب الله تصميم گرفتيم که از مراحل گذشته بگذريم و صفحه‌اي جديد براي مرحله آتي بگشاييم و همچنين با رويکردي بسيار عالي تعامل خواهيم کرد و با طرف ديگر هم همکاري خواهيم داشت.

شيخ نعيم قاسم در ادامه افزود: حزب الله در انتظار برنامه‌هايي است که گروه 14 مارس ارايه خواهد کرد. اگر اين گروه برنامه و ديدگاه و روشي برخلاف مرحله سابق در پيش گرفت و افق‌هاي جديدي را بگشايد حتما ما را در کنار خود خواهد يافت اما اگر امور به روال سابق يعني بروز حالتي از تشنج و بي ثباتي برگردد ما نيز در آن صورت موضعگيري‌هايي خواهيم داشت.

وي در ادامه اظهار داشت: نتايج انتخاباتي و پذيرش آن از طرف حزب الله خود بيانگر اين است که سلاح حزب‌الله در انتخابات تاثيرگذار نبوده و همچنين گواه آن است که سلاح حزب الله همان سلاح مقاومت است که هيچ ارتباطي با جزئيات سياست، انتخابات و زندگي روزانه مردم ندارد.

شيخ نعيم قاسم تاکيد کرد: دولت جديد درباره سلاح مقاومت هرگز بحث و تبادل نظر نخواهد کرد و بلکه اين مسأله به گفت‌وگوهاي ملي مربوط مي‌شود. در انتخابات پارلماني لبنان که يکشنبه هفتم ژوئن برابر با 17 خرداد برگزار شد گروه 14 مارس 71 کرسي و گروه 8 مارس 54 کرسي را به دست آوردند.