دسته‌ها
شال و روسری

خرید بازی کامپیوتر صعود کوهنوردان تهراني به گاشربروم

تيم هيماليانوردي استان تهران براي فتح قله گاشر بروم 2 عازم پاکستان مي شود.

به گزارش واحد مرکزي خبرY اعضاي اين تيم 11 نفره که پس فردا شنبه راهي پاکستان خواهند شد عبارتند از:

محمد نادريان، علي نصيري ، مسعود طاهري ، مجتبي رحمان نژاد ، حميد سنجري ، محمد نصيري ، اميد محمدي و سيد محمد سيد آقائي.

اين کوهنوردان را کاوه کاشفي به عنوان سرپرست، يونس رضاخاني بعنوان مربي و دکتر عليرضا بهپور به عنوان پزشک تيم همراهي مي کنند.

کوه گاشر بروم دو در پاکستان 8035 متر ارتفاع دارد.