دسته‌ها
شال و روسری

خرید بازی کامپیوتر حجازي، كريمي و كاظمي به دنبال مدرك A آسيا

3 تن از مربيان مطرح كشورمان براي كسب مدرك A آسيا در اين دوره از كلاس ها شركت كردند.

به گزارش فارس، فيروز كريمي، فرهاد كاظمي و ناصر حجازي كه همواره با انتقادهايي مبني بر عدم داشتن اين مدرك روبرو بوده اند، در كلاس هاي مربيگري اين دوره شركت كردند.

اين سه به همراه ساير مربيان داوطلب امروز امتحان مربيگري دادند و به زودي جواب آن اعلام مي شود.