دسته‌ها
شال و روسری

خرید بازی کامپیوتر راي‌گيري در برخي شعب تهران ادامه دارد

برخي از شعب در تهران همچنان به اخذ آراي عمومي مبادرت مي‌كنند.

به گزارش فارس، صندوق‌هاي اخذ راي در ميدان فاطمي، تقاطع زرتشت و ميدان آزادي به اخذ راي از مردم مي‌پردازند.