دسته‌ها
شال و روسری

خرید بازی کامپیوتر شوراي امنيت عليه کره ‏شمالي قطعنامه داد

شوراي امنيت تحت فشار شماري از اعضا، قطعنامه‌اي را عليه پيونگ يانگ تصويب کرد که در چهارچوب آن تحريم‌ها عليه اين کشور به خاطر يک آزمايش اتمي زيرزميني، تشديد مي‌شود.
به گزارش ايرنا، اين قطعنامه پیشتر به تأييد پنج عضو دایم شوراي امنيت به همراه ژاپن و کره جنوبي رسيده بود.اکنون همگان منتظرند تا ببينند واکنش کره شمالي به اين قطعنامه پيش از تصويب محتواي آن را رد کرده بود، چه خواهد بود.پيش از اين، کره شمالي پس از آن‌که شوراي امنيت يک بيانيه در محکوميت پرتاب ماهواره از سوي آن کشور را تصويب کرد دست به يک آزمايش اتمي زد.غربي‌ها عمده تحريم‌ها را عليه کره شمالي اعمال کرده‌اند، اما نتوانستند آن کشور را از هدفش که دفاع از کشور با تقويت سيستم بازدارنده اتمي مي‌خواند، باز بدارد.
اين قطعنامه به اتفاق آرا تصويب شد و غربي‌ها اميدوارند از طريق آن بتوانند دست‌کم واکنش کره شمالي را نرمتر کنند.