دسته‌ها
شال و روسری

خرید بازی کامپیوتر فارس: 19 میلیون رای برای احمدی‏نژاد

محمود احمدي‌نژاد نسبت به ساير رقباي خود پيشتاز است.به گزارش فارس، از سراسر كشور و منابع مطمئن و اطلاعات دريافتي از استان‌ها احمدي‌نژاد با اختلاف فاحشي از ساير نامزدها پيشي گرفته است.اين در حالي است كه هنوز رأي‌گيري در برخي از مناطق ادامه دارد.بر پایه گزارش ديگري از 28 ميليون آراي شمارش شده 19 ميليون رأي متعلق به احمدي‌نژاد و 6 ميليون رأي متعلق به موسوي، كروبي و رضايي است.