دسته‌ها
شال و روسری

خرید بازی کامپیوتر همسر الهام: موسوي و خاتمي را دستگير كنيد

همسر وزیر دادگستری ایران در انصار نیوز نوشت:

نحوه حضور، رفتار و گفتار، عقبه داخلي و خارجي، هزينه سرسام‌آور تبليغاتي، حاميان سگ‌باز و اراذل و اوباش، همه و همه بيانگر آن بود كه اصلاح‌طلبي برانداز در پي يك كودتا، عليه ملت و نظام اسلامي است.

نحوه حضور، رفتار و گفتار، عقبه داخلي و خارجي، هزينه سرسام‌آور تبليغاتي، حاميان سگ‌باز و اراذل و اوباش، همه و همه بيانگر آن بود كه اصلاح‌طلبي برانداز در پي يك كودتا، عليه ملت و نظام اسلامي است. قلب‌هاي مريض كه مغز عليلي هم به آن اضافه شده، جنگ رواني سه‌ماهه را ايجاد و دامن زدند.

همسر سخنگوی دولت ادامه داد: هاشمي و خاتمي سردمداري معركه را بر عهده گرفتند، فرزندان هاشمي با راه‌اندازي سايت‌ها و هتاكي و فحاشي مطابق با فرهنگ هاشمي عليه احمدي‌نژاد جولان دادند و افرادي چون كرباسچي غارتگر و ديگران امدارسان كودتاي امريكايي البته از نوع «سبز لجني» گرديدند. اما امداد فاطمي آگاهي مردم خوداجو را صدچندان كرد و ولايت‌مداران با عزمي جزم، «احمدي‌نژاد» را برگزيدند. برگزيدند تا اسلام بماند، انقلاب بماند، نظام اسلامي بماند، ولايت‌فقيه بالنده و متعالي بماند، مردم بمانند و ايران بماند.

خاتمي، هاشمي و مهره‌هاي آنان به ويژه موسوي فرتوت و بي‌انگيزه در راستاي اهداف براندازانه امريكا حركت كردند و مثل گذشته به مشتي اراذل و اوباش و البته سگ‌بازان سبز‌پوش دل‌ خوش نمودند و به آنها تكيه كردند. بيانيه غيرقانوني و براندازانه محمد خاتمي سرسپرده غرب در ساعات نيمه‌شب و اعلان دروغين پيروزي، همراه با بيانيه‌هاي آشوبگرانه موسوي و كروبي نماد بارز مأموريت آنها در انجام كودتاي نافرجامي است كه با حضور چهل ميليوني مردم سركوب شده‌ است.

همسر الهام افزود: زهرا رهنورد زني كه انديشه و عمل و علم و دين او در پرونده تحصيلي‌اش به ارزيابي گذارده شد، در گفت‌وگو با رسانه ضدانقلاب بي‌بي‌سي ناتوان و نااميد آشوب‌گري را افتان و خيزان دنبال مي‌كند. همسر رفسنجاني بنا بر فرهنگ فرعوني اين خاندان مردم را به شورش خياباني دعوت كرد. فرق اين دو زن فرتوت چيست؟

به هر حال:

1. دستگيري سركردگان آشوبگري كه با صدور بيانيه‌هاي غيرقانوني مجريان سرسپرده طراحان كودتا هستند، ضروري است.

2. افشاي پشت پرده ماجراي چهارساله مخالفان احمدي‌نژاد، يعني دشمنان ملت و نظام اسلامي براي رسوايي هرچه بيشتر اين غارتگران و متجاوزان خودكامه، و سرنوشت كشور و ملت، امري حياتي است. پشت پرده‌اي كه گوشه‌اي از آن در ماجراي موسويان و نامه هاشمي افشا شد.

3. در اين مسأله، برخورد قاطع با هاشمي رفسنجاني به عنوان عامل اساسي فتنه‌هاي اخير كه به وسيله نامه اخيرش عريان به صحنه آمد، اولويت اساسي دارد.