دسته‌ها
شال و روسری

خرید بازی کامپیوتر ابهام در صورت‌هاي مالي سال 87 مخابرات

مديرعامل شركت مخابرات ايران گفت: برخي حسابرس‌ها هنوز گزارش عملكرد استان‌ها را تحويل ندادند كه براساس آن صورت‌هاي مالي سال 87 را تنظيم خواهيم كرد.

صابر فيضي در گفت‌وگو با ايسنا، درباره روند خصوصي‌سازي مخابرات اظهار كرد: البته پيش از اين صورت‌هاي مالي ارائه شده بود كه به دليل وجود يكسري ابهام‌ها آن را از وزارت ICT پيگيري و سوال كرديم و آن‌ها پاسخ دادند كه نتيجه را به سازمان حسابرسي ارائه دادند.

وي گفت: اگر با اتفاق خاصي در اين زمينه روبه‌رو نشويم در تلاشيم تا بتوانيم صورت‌هاي مالي سال 87 را تا در سال جاري به اتمام برسانيم. سال مالي سال 87 تا تيرماه سال جاري است و اميدواريم مجمع شركت مخابرات را بتوانيم تا آخر تيرماه تشكيل دهيم.

مديرعامل شركت مخابرات ايران در ادامه اظهار كرد: در حال حاضر 30 درصد شرکت مخابرات ايران به بخش خصوصي واگذار شده و مابقي 70 درصد آن در اختيار دولت و مسووليت فروش آن طبق قانون اصل 44 در اختيار وزارت امور اقتصاد و دارايي است، همچنين واگذاري 50 درصدي به اضافه يک سهم از بلوک شرکت مخابرات ايران برعهده سازمان خصوصي سازي بوده و شرکت مخابرات نقشي در آن ندارد.

او همچنين درباره ورود سرمايه‌گذار خارجي به تاليا گفت: سرمايه‌گذاران خارجي در اين زمينه پيشنهادات خود را ارائه دادند و اين موضوع در دست بررسي است ولي هنوز تكليف نهايي و نتيجه مشخص نيست.

مدير عامل شركت مخابرات ايران در سال گذشته به خبرنگار ايسنا گفته بود: پيش‌بيني ما اين است كه اگر به موقع صورت‌هاي مالي سال 87 را جمع كنيم مي‌توانيم سود بعدي را حداكثر در شهريورماه سال 88 توزيع كنيم. اگر اين اتفاق بيفتد اصولا سهام مخابرات مي‌تواند براي آن‌هايي كه مي‌خواهند سود بگيرند بهترين محل باشد اما با توجه به اقتصادي بودن اين مقوله تحليل كلي با بازار است و نه نظر مخابرات.