دسته‌ها
شال و روسری

خرید بازی کامپیوتر راهپیمایی علیه هاشمی رفسنجانی در قم

دیروز-دوشنبه – عده ای از مدرسه فیضیه تا روبروی دفتر جامعه مدرسین حوزه علمیه قم راه پیمائی کردند .

راه پیمایان که حامیان احمدی نژاد بودند شعارهایی علیه آیت الله هاشمی رفسنجانی دادند و در مقابل دفتر جامعه مدرسین قطعنامه خواندند.

منبع: خبر