دسته‌ها
شال و روسری

خرید بازی کامپیوتر سانسور احمدی‌نژاد در روزنامه‌های بذرپاش و کیهان

روز نامه وطن امروز که گفته می شود با سرمایه شخصی بذرپاش مدیرعامل سایپا منتشرمی شود بخشی از سخنان احمدی نژاد در میدان ولی عصر را سانسور کرد.

این سانسور که اتفاقا روزنامه کیهان نیز آن را انجام داده شامل آن بخش از سخنان احمدی نژاد است که خود را فرزند مادر سیده نامید و شال سبز بر گردن آویخت.

در حالی که روزنامه ایران این خبر را در جای مناسبی به چاپ رسانده است، کیهان و وطن امروز آن را سانسور کردند.