دسته‌ها
شال و روسری

خرید بازی کامپیوتر علي‌آبادي مي‌رود، دادگان مي‌آيد؟

پس از برگزاري انتخابات رياست جمهوري و ابقاي محمود احمدي‌نژاد، بحث كناره‌گيري علي‌آبادي از رياست سازمان تربيت بدني باز هم قوت بيشتري گرفت.

به گزارش ايپنا، پس از ناكامي ايران در المپيك 2008 پكن و پس از آن انتخابات كميته ملي المپيك با كانديداتوري رئيس سازمان تربيت بدني كه با تذكر سازمان بازرسي كل كشور هم همراه شد، منابعي از بدنه دستگاه ورزش خبر از جدايي علي‌آبادي از سازمان ورزش و انتخاب كميته ملي المپيك به عنوان يكي از چند شغل مي‌دادند.

سازمان بازرسي كل كشور كه پس از 30سال براي اولين بار اقدام به مقابله با مديران چندشغله آن هم از دستگاه ورزش كرده، با وجود ارايه مهلت 3ماهه به مديران دوشغله دستگاه ورزش همچنان در بيانيه‌ها و مصاحبه‌هاي مديرانش بر ادامه پيگيري اين پرونده تا استعفاي تمام مديران دوشغله دستگاه ورزش و پس از آن كشور تاكيد مي‌كند.

مديران دوشغله دستگاه ورزش هم كه از زير و رو كردن كتاب قانون و مذاكره و رايزني‌ با نمايندگان مجلس نتيجه‌اي حاصل نكردند، گويا ناچار به پذيرفتن اين قانون شده‌اند.

در اين ميان بحث آشتي‌كنان علي‌آبادي با دادگان به توصيه رئيس جمهور، زمينه اين تفكر را كه دادگان گزينه‌ جايگزين رئيس سازمان تربيت بدني خواهد بود، ايجاد كرده است.

اين در حاليست كه شنيده‌ها خبر از رايزني و مذاكره با محمد دادگان مي‌دهند و گويا به همين زودي قرار است جابه‌جايي‌هايي در كادر مديريتي سازمان تربيت بدني صورت بگيرد كه البته اين تغييرات پس از پايان يك دوره 4ساله رياست جمهوري و آغاز دوره‌اي جديد حتي با ابقاي رئيس جمهور وقت هم اتفاق مي‌افتد.