دسته‌ها
شال و روسری

خرید بازی کامپیوتر قشقاوي از انتخابات فلسطين گفت

سخنگوي وزارت امورخارجه در واکنش به اظهارات اخير نخست وزير نژاد پرست رژيم اشغالگر قدس که در آن بار ديگر پايبندنبودن به صلح و امنيت بين المللي و منطقه اي رژيم صهيونيستي را به نمايش گذاشت، گفت: ريشه اصلي بحران خاورميانه، اشغالگري و تجاوز است و مادام که اشغال و تجاوز ادامه يابد نمي توان چشم انداز روشني براي حل بحران تصور کرد.

چنانکه جمهوري اسلامي ايران بارها تأکيد کرده است راه حل بحران خاورميانه برگزاري انتخابات عمومي با شرکت مردم اصلي فلسطين اعم از مسلمان، مسيحي، يهودي و بازگشت آوارگان است تا آنها بتوانند در مورد سرنوشت و آينده خود تصميم بگيرند.

قشقاوي افزود: تأکيد نخست وزير رژيم صهيونيستي بر شناسايي رژيم تل آويو به عنوان يک دولت يهودي به عنوان پيش شرط تحقق صلح در منطقه، بر خلاف تمام اصول و مقررات بين المللي و قواعد شناخته شده حقوق بين المللي است و تأکيد مجدد بر ماهيت نژادپرستانه رژيم صهيونيستي در کنار غصب سرزمين فلسطين بدست اين رژيم است.

وي گفت: جمهوري اسلامي ايران ضمن محکوم کردن اظهارات وقيحانه نخست وزير رژيم صهيونيستي، از جامعه بين المللي و کشورهاي عربي و اسلامي انتظار دارد که تمام امکانات خود را جهت توقف زياده خواهي هاي اين رژيم و دفاع از مردم ستمديده فلسطين به کار بگيرند و تلاش هاي خود را معطوف به ايستادگي و مقاومت در برابر سياست هاي تجاوزکارانه اين رژيم کنند.