دسته‌ها
شال و روسری

خرید بازی کامپیوتر یک سایت رفع توقیف شد

سایت آینده رفع توقیف شد.

بنا بر این گزارش، سایت آینده که در روز انتخابات توقیف شده بود و بنا به خبر منتشر خود سایت از ادامه فعالیت بازمانده بود، ظهر امروز  با نظر مساعد مسئولان قضایی و امنیتی رفع توقیف گردید.

گفتنی است این سایت خبری نسبت به فعالیت مجدد اقدام خواهد کرد.