دسته‌ها
شال و روسری

خرید بازی کامپیوتر اعتراض هواداران ايراني به بد كيفيتي پيراهن‌هاي تيم ملي فوتبال

حاميان تيم ملي فوتبال ايران در سئول به بي‌كيفيتي پيراهن‌هاي ارائه شده به آنها اعتراض كردند.

به گزارش فارس، كميته فرهنگي فدراسيون فوتبال كه براي ساماندهي هواداران ايران در بازي‌هاي مختلف، بودجه دريافت مي كند، در انجام اين وظيفه خود در سئول به درستي عمل نكرده است.

البسه‌ تهيه شده از بي‌كيفيت‌ترين جنس بوده و شمار زيادي از هواداران ايراني، حاضر به قبول آنها نشدند.

پرچم هاي ايران تهيه شده كه قرار است در اختيار علاقه مندان قرار گيرد، در اقدامي بسيار عجيب، به جاي اين كه همان سه رنگ پرچم ايران باشد، به رنگ مشكي است.

به عملكرد كميته فرهنگي فدراسيون فوتبال در دوران اخير انتقادات جدي مطرح بوده كه تا كنون پاسخي نداشته است.