دسته‌ها
شال و روسری

خرید بازی کامپیوتر دو شکست فلپس در مسابقات کاليفرنيا

دو مسابقه، دو شکست براي مايکل فلپس ! برنده 14 مدال طلاي المپيک در مسابقه روز يکشنبه شب سانتا کلارا، هم درشناي 100 متر کرال سينه و هم در 100 متر کرال پشت شکست خورد.

به نوشته قدس؛ در اين مسابقه فلپس در شناي 100 متر کرال سينه مغلوب برنت هايدن کانادايي که يکي از 9 فيناليست اين رقابتها بود، شد. برنت هايدن در 48/44 ثانيه شناي خود را به پايان رساند درحالي که مايکل فلپس که در خط هشتم شنا مي کرد در 48/87 ثانيه دستش را به ديوار استخر زد.
فلپس همچنين در مسابقه کرال پشت مغلوب هم تيمي اش ريان لکت که بسيار سريعتر از او شنا کرد و در 54/15 ثانيه به مقام اول رسيد، شد. قهرمان المپيک در اين مسابقه زماني بهتر از 54/31 به دست نياورد.

رايان لکت درباره اين پيروزي گفت: من هميشه دوست داشتم او را شکست دهم. هرکسي مي تواند شکست پذير باشد و فقط زمان و مکان اين کار مهم است.فلپس پس از سه ماه محروميت از شرکت در مسابقات به دليل تصاوير منتشر شده از او در حال استعمال ماري جوانا در روزنامه ها، در دومين مسابقه بين المللي خود شرکت مي کرد و از 4 ماده اي که درآنها حضور يافت در شناي 200 متر پروانه در روز جمعه و شناي 400 متر کرال سينه در روز شنبه پيروز شده بود.

فلپس که مستقيماً و پس از سه هفته تمرين سخت و فشرده در کلورادو به کاليفرنياي شمالي آمده بود پس از اين رقابتها گفت: ال؛ن کاملاً آماده ام که به خانه برگردم و در تخت خواب خودم بخوابم. براي من اين مسابقات باعث شد تا ببينم کجا هستم و چقدر بايد پيشرفت کنم. پيروزيهاي ديگري براي من در راهند.براي فلپس هفته ديگر يک دوره مسابقه ديگر در کانادا خواهد بود. بعد از آن در تاريخ 7 تا 11 جولاي در آمريکا مسابقات بين المللي در ايندياناپليس برگزار مي شوند که در واقع اعضاي اصلي تيم را براي مسابقات جهاني رم معرفي مي کند.

باب بومن، مربي فلپس گفته است: او هميشه دوست دارد برنده باشد. اما فکر مي کنم او در شناي 100 متر کرال سينه و کرال پشت خيلي خوب ظاهر شد. درست است که فردا تمامي روزنامه ها در تيتر اول خود مي نويسند فلپس دوبار شکست خورد، اما به هرحال اين چيزي است که او بايد با آن زندگي کند.

همين اتفاق براي فلپس در مسابقات شارلوت نيويورک هم رخ داده بود. او در آنجا هم در شناي 100 متر کرال سينه شکست خورد، اما با زماني خيلي بدتر از آنچه در کاليفرنيا به دست آورد ولي با اينکه در شناي 100 متر کرال پشت هم شکست خورده بود زماني که به دست آورد از کاليفرنيا بهتر بود.

فلپس در مسابقات المپيک پکن که هشت مدال طلا به گردن آويخت، رکورد 47.51 را در شناي 100 متر کرال پشت به دست آورده بود. هايدن در آنجا حتي در فينال هم حضور نداشت و در آن مورد گفته بود که از اين بابت افسوس نمي خورد، زيرا در آن رقابتها خوب ظاهر نشده بود.رويارويي آنها در سانتا کلارا يادآور مسابقه اين دو نفر در سال 2007 بود که در آنجا فلپس فاتح آن بود.

هايدن که در مسابقات جهاني ماه آينده که در رم برگزارمي شود براي حفظ پيروزي اخير خود به رويارويي با فلپس مي رود، در اين رابطه مي گويد: هربار که با مايکل مسابقه مي دهم برايم هيجان انگيز است. او فوق العاده است و ديدن او در شناي 100 متر کرال سينه مسابقات رم شگفت انگيز خواهد بود.