دسته‌ها
شال و روسری

خرید بازی کامپیوتر روزهاي بحراني رونالدو و آدريانو

بعد از شادي فراوان اوليه از بازگشت به وطن، براي رونالدو و آدريانو دوران انتقادها شروع مي شوند. اگرچه هنوز کسي به طور رسمي از بحران جدي براي آنها حرفي نمي زند.

به نوشته قدس؛ در بين اتهامهايي همچون «کم کاري»، «عدم آمادگي جسماني» و «کم تأثير بودن»، چه پديده و چه امپراتور روزهاي سختي را در دوران فوتبال خود سپري مي کنند که بازدهي پايين آنها را نشان مي دهد.

دريک ماه گذشته رونالدو حتي يک بار هم به فهرست گلزنان تيمش وارد نشده و مشکلات زيادي به خاطر اضافه وزن خود تحمل مي کند.

يک مشکل عضله اي هم گرفتاريهاي او را بيشتر کرده و او را حتي سه هفته هم از ميادين به دور نگه داشت. براي آدريانو بعد از اولين گلي که در اولين بازي خود به ثمر رساند، دو بازي ضعيف با سائوپائولو ثبت شدند که اعتراضهاي مکرر به عدم حضور مستمر او در تمرينات تيم را هم به همراه داشتند.

اضافه وزن رونالدو در اولين بازي اش با کورينتيانس از نگاه تيز مطبوعات دور نمانده بود، اما گلهاي پشت سرهم او در دو ماه اول باعث شدند تا منتقدان براي مدتي خاموش بمانند، اما او در 6 هفته اول رقابتهاي ليگ برزيل هنوز نتوانسته به گل دست يابد.

روزنامه هاي محلي از شرايط نامساعد جسماني او نوشته اند، اما مانو منزس مربي او که قصد دارد انتقادهاي وارده به پديده را رد کند، گفته که در بازي بعدي رونالدو به اوج مي رسد به خصوص اينکه او در جام پائوليستا قبل از شروع فصل، هشت گل زده بود.

درمورد آدريانو اما شرايط به گونه ديگري است. اگر رونالدو حداقل دوماه تعريف و تمجيد رسانه ها را براي خود خريد، براي امپراتور انتقادها بعد از يک هفته شروع شدند و شرايط بد فيزيکي او هم عاملي مهم در تشديد آنها و سرازيرشدن سوتها و توهينهاي مکرر در ورزشگاه از سوي هواداران حريفان بود.

تولد دوباره امپراتور فقط در يک مسابقه بود و او در 180 دقيقه قبلي که بازي کرده، حتي توپ را هم لمس نکرده و مثل يک غريبه بوده است. مي گويند که آدريانو در دو هفته از حضور در سه جلسه تمرين سرباز زده است.

رونالدو و آدريانو با اينکه انتظارهاي مشابهي در ميان هواداران خود در برزيل ايجاد مي کنند، اما با دو استقبال گوناگون در وطن مواجه شدند. پديده با هيجان و شور زيادي دردوماه اول حضورش در کورنتيانس روبرو بود، اما امپراتور از روز اول توهين و تحقيرشد.

حتي اگر مربي رونالدو همچنان از او حمايت مي کند، کوکا مربي سائوپائو از عدم همکاري آدريانو با تيم و کم کاري او شاکي است. اگر براي رونالدو ممکن است هرلحظه اين انتقادها به پايان رسند، براي آدريانو سخت ترين روزها در برزيل از زمان فرارش از ايتاليا در کمين نشسته اند.