دسته‌ها
شال و روسری

خرید بازی کامپیوتر من فقط مي دوم

اوسين بولت، قهرمان دوصدمتر رقابتهاي المپيک خيلي آرام حرکت مي کند.

به نوشته قدس؛ دونده هاي سريع، سرعت خود را براي پيست و افکارشان نگه مي دارند. ولي مردي که يک سال قبل در چين حماسه آفريد، مشغله زيادي براي خود دارد که همه آنها هم خوشايند نيستند.

* اوسين، تو به همه نشان دادي که راه زندگي کردن را بلد هستي. اينترنت پراز ويدئوهايي است که تو را درحال رقص و خوشگذراني در کلوپهاي شبانه نشان مي دهد.

** از موسيقي خوشم مي آيد، مشکلي داريد؟

* نه، ولي در دوميداني تنها راه رسيدن به موفقيت فداکاري و تلاش زياد است. تو از چه چيزي در زندگي ات صرف نظر کردي تا سريعترين مرد جهان شوي؟

** چيزهاي خيلي کمي، باور کنيد. من از جشنها و ميهمانيها خوشم مي آيد، اگرچه ال؛ن وقت کمي را در کلوپها مي گذرانم. خيلي کمتر از گذشته. بيشتر روي تمريناتم تمرکز دارم.

* پس يعني هرگز براي اين موفقيت، چيزي را فدا نکردي؟

** راستش را بخواهيد فکر نمي کنم که در زندگي ام از چيزهاي زيادي درگذشته چشم پوشي کرده باشم. امروز دوست دارم بيشتر درخانه باشم، با پدر و مادر و برادرم.

* مايکل جانسون که تو رکوردش را شکستي مي گويد که تو بايد جديتر باشي. فکرمي کني با گذشت زمان ما يک بولت متفاوت را ببينيم؟

** نه، واقعاً اين طور فکر نمي کنم. من از خودم همين جوري که هستم خوشم مي آيد. تازه به اندازه کافي جدي هم هستم.

* جانسون به تصادف چند هفته قبل تو اشاره داشت. او مي گويد از اينکه تو اين پاهاي ارزشمندت را به اين راحتي در معرض خطر قرار دادي نگران است.

** بگذاريد يک چيزي بگويم. من موقع تمرين خيلي جدي هستم. و اين بايد کافي باشد. من قصد ندارم خودم را تغييردهم تا ديگران را راضي نگه دارم يا به يک الگوي متفاوت از من شبيه شوم. شخصيت من اين است و آن را دوست دارم. مردم هم شخصيت تو را مي خواهند ببينند.

* از بن جانسون تا ماريون جونز تا بازگشت دوين چمبرز. دوميداني هميشه قرباني دوپينگ بوده است. از اينکه به تو هم شک کنند نمي ترسي؟

** تا حالا هزاران بار از من تست گرفته اند و بازهم مي گيرند. هروقت دوست دارند مي توانند سراغ من بيايند.

* سه مدال و سه رکورد دريک المپيک. چه چيزديگري کم داري؟

** چيز بيشتري از آنچه انجام داده ام نمي خواهم. فقط بايد سالهاي سال به همين روند ادامه دهم.

* ممکن است تو اولين کسي باشي که رکورد 100 متر و 400 متر دنيا را باهم دراختيار داشته باشي. فکرمي کني اين موضوع براي تبديل شدن به يک اسطوره کافي است؟

** شايد، ولي براي چنين چيزي زمان لازم است. مربي من مي گويد که درالمپيک 2012 مي توانيم براي دويست متر و چهارصدمتر تلاش کنيم. به هرحال او تصميم مي گيرد. برنامه ريزي کردن کار اوست و من فقط مي دوم.

* فکر مي کني امکان دارد دونده اي 100 متر را در نه ثانيه و 50 صدم ثانيه بدود؟ يا اينکه چنين چيزي براي بشر غيرممکن خواهد بود؟

** من محدوديت تواناييهاي بشر را نمي دانم و هرگز درمورد آن سؤال نکردم. شايد من نباشم ولي اطمينان دارم که درآينده مي توان به 9 ثانيه و 40 صدم ثانيه هم رسيد. دووميداني هرگز متوقف نشده و درآينده هم نخواهد شد.

* در 400 متر به چه رکوردي مي توان دست يافت؟ مايکل جانسون 42 ثانيه را مي گويد ولي هيچ کس نفهميده که شوخي کرده يا جدي گفته است. رکورد چهارصد متر درحال حاضر 43 ثانيه و هجده صدم ثانيه است و اين تنها رکوردي است که براي او باقي مانده….

** من چند بار در چهارصد متر دويده ام و به 44 ثانيه و 90 صدم ثانيه رسيده ام ولي هنوز جدي براي آن تمرين نکردم و بايد صبر کرد.