دسته‌ها
شال و روسری

خرید بازی کامپیوتر گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي صبح امروز

جام جم
«عمل به قانون، حتي به شكل صوري» عنوان يادداشت روز روزنامه جام جم است كه در آن مي‌خوانيد:آقاي ميرحسين موسوي بارها نكته خوبي را در مناظره‌ها، مستندها و نيز سخنراني‌هاي تبليغاتي خود مطرح كردند كه «عمل صوري به قانون بهتر از عمل نكردن به آن است.»
موضع ايشان ناظر به يكي از اهداف حضورشان در صحنه انتخابات بوده است كه از آن به عنوان ترويج قانونگرايي ياد كرده است.

ايشان معتقد بود كه دولت فعلي در امر قانونگرايي، دچار قانون‌گريزي و عمل نكردن به موارد قانوني بوده است و در اين خصوص مواردي را هم به عنوان نمونه ذكر مي‌كردند.

جمهوري اسلامي
«آزمايش بزرگ روحانيت» عنوان سرمقاله روزنامه جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد:
در تاريخ ايران دو حادثه بسيار بزرگ وجود دارد كه از ساير حوادث مهمتر اثرگذارتر و ماندگارتر هستند. اول اصل ورود اسلام به ايران و دوم پيروزي انقلاب اسلامي كه به تأسيس نظام جمهوري اسلامي منجر شد.

حوادث مهمي از قبيل نهضت تنباكو انقلاب مشروطيت و نهضت ملي در دوران معاصر و برپايي نهضت‌هاي ديني محلي در نقاطي از ايران و جنبش‌هاي كوچك و بزرگ عليه حكومت‌هاي جائر در قرون گذشته نيز قابل توجه و مهم هستند لكن واقعيت اين است كه هيچ يك از آنها قابل مقايسه با آن دو واقعه مهم نيستند. اسلام با ورود خود به ايران به مردم اين كشور هويت خداجوئي داد و ايران را از شرك و آلودگي‌هاي ناشي از آن پاك كرد. ايرانيان نيز با اسلام همراهي كردند و هوش و استعداد ذاتي خود را به خدمت اين دين الهي در آوردند و ايران اسلامي را به پايگاه بزرگ علم آزاديخواهي و مدنيت ديني تبديل كردند.

رسالت
«سرنوشت گفتمان‌هاي انتخابات دهم» عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمد كاظم انبارلويي است كه در آن مي‌خوانيد:
نتايج انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري نشان داد مردم به گفتمان امام و انقلاب و نيز گفتمان پيشرفت، خدمت و عدالت راي دادند.
بيش از 24 ميليون و 500 هزار نفر از مردم راي به رئيس دولت نهم دادند كه مقتدرتر از گذشته در برابر گردنكشان جهاني بايستد و كساني را كه مانع پيشرفت كشور و خدمت به مردم هستند از سر راه بردارد.

مردم مي‌خواهند پاسخگويي به مطالبات آنان در دولت آينده سرعت گيرد، به همين دليل يك راي ‌بي‌نظير و ماندني به دكتر محمود‌احمدي‌نژاد دادند. دومين گفتمان مطرح در انتخابات دهم رياست جمهوري، گفتمان سبز آقاي ميرحسين موسوي بود. شيب طرح مباحث يا بهتر بگوييم گفتمان او بيشتر روي نفي و سياه‌نمايي چهره رقيب تنظيم شده بود و هر چه به روز انتخابات نزديك مي‌شديم اين سبزي‌ رو به سياهي مي‌رفت.

دنياي اقتصاد
«خط قرمزهاي اقتصادي» عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم دكترموسي غني‌نژاد است كه در آن مي‌خوانيد:
زماني كه مشكلات اقتصادي مانند تورم، بيكاري و فقر شدت مي‌گيرد، اغلب اين پرسش در افكار عمومي مطرح مي‌شود كه دولت براي حل اين معضلات چه كاري بايد انجام دهد. با توجه به اينكه عمده مشكلات اقتصادهاي دولتي مانند اقتصاد كشور ما ناشي از تصميمات و مداخلات دولت در نظام بازار است، ما با يك پارادوكس بزرگ رو‌به‌رو هستيم و آن دور باطل دولتي‌تر شدن هر چه بيشتر اقتصاد ملي است. اگر بپذيريم كه دولت در تخصيص منابع كمياب به طور ناكارآمد عمل مي‌كند و موجب اتلاف منابع مي‌گردد، در اين صورت اصلاح امور را بايد در بيرون راندن دولت از عرصه تصميم‌گيري اقتصادي بدانيم، نه اينكه در پي مداخلات بيشتر دولت باشيم. به سخن ديگر، راه‌حل معضلات در اقتصادهاي دولتي به طور عمده در تصميم‌گيري‌هاي سلبي است و نه ايجابي. دولت بايد قدرت تصميم‌گيري اقتصادي را از خود سلب كند تا فضاي كسب‌و‌كار براي بخش خصوصي آزادتر، مناسب‌تر و امن‌تر گردد. نكته مهم اينجا است كه چگونه مي‌توان از صاحبان قدرت انتظار داشت كه از خود سلب اختيار كنند، آن هم در حوزه‌اي كه حيات اجتماعي انسان‌ها به شدت به آن وابسته است؟