دسته‌ها
شال و روسری

خرید بازی کامپیوتر بیانیه جنبش عدم تعهد درباره ایران

جنبش عدم تعهد(نم) درباره اجرای موافقتنامه پادمان معاهده منع گسترش سلاحهای هسته ای(NPT) در ایران، بیانیه ای را در چارچوب دستور کار نشست فصلی شورای حکام آژانس صادر و بار دیگر از برنامه هسته ای صلح آمیز کشورمان حمایت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، جنبش عدم تعهد روز گذشته درباره اجرای موافقتنامه پادمان NPT در جمهوری اسلامی ایران بند 6(e) در چارچوب دستورکار دستور کار نشست فصلی شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی ( IAEA) ، بیانیه ای را صادر کرد که متن آن به شرح زیر است.

خانم رئیس،

1- گروه کشورهای عضو جنبش عدم تعهد در وین مایل است از مدیرکل به خاطر گزارش وی درباره اجرای موافقتنامه پادمان NPT در جمهوری اسلامی ایران مندرج در سند GOV/2009/35 و همچنین از دبیرخانه به خاطر برگزاری جلسه توجیهی فنی در این خصوص ، تشکر نماید.

2- قبل از آنکه نقطه نظراتمان را درباره گزارش مدیرکل ابراز نماییم، جنبش عدم تعهد مایل است مواضع اصولی خود را درباره این موضوع مورد تاکید مجدد قرار دهد:

• جنبش عدم تعهد حق مسلم و اساسی همه کشورها را برای توسعه تحقیقات، تولید و استفاده از انرژی اتمی برای مقاصد صلح آمیز، بدون هر گونه تبعیض و مطابق وظایف قانونی مربوطه آنها مورد تاکید مجدد قرار می دهد. بنابراین هیچ چیزی نباید به نحوی تفسیر شود که از حق کشورها، از جمله جمهوری اسلامی ایران به منظور توسعه انرژی اتمی برای مقاصد صلح آمیز جلوگیری یا برای آن محدودیت ایجاد نماید. به علاوه آنها مجدداً تایید کردند که انتخابها و تصمیمات کشورها از جمله جمهوری اسلامی ایران در زمینه استفاده صلح آمیز از فناوری هسته ای و سیاستهای چرخه سوخت آن باید مورد احترام قرار بگیرد.

• جنبش عدم تعهد، آژانس بین المللی انرژی اتمی را به عنوان تنها مرجع ذیصلاح برای راستی آزمایی وظایف پادمانی مربوطه کشورهای عضو مورد تصدیق قرار داده و تاکید می کند که هیچ گونه فشار یا مداخله در فعالیتهای آژانس، به ویژه در فرایند راستی آزمایی، که به کارایی و اعتبار آژانس لطمه خواهد زد، نباید وجود داشته باشد.

• جنبش عدم تعهد بر تمایز اساسی بین وظایف پادمانی کشورها در قبال موافقتنامه های پادمان مربوطه آنها با هرگونه اقدام اعتماد ساز که به طور داوطلبانه برای حل مسائل دشوار اتخاذ می شود تاکید نموده و اعتقاد دارد که این گونه اقدامات داوطلبانه وظایف پادمانی نیستند.

• جنبش عدم تعهد ایجاد مناطق عاری از سلاحهای هسته ای (NWFZs) را به عنوان گام مثبتی به سوی نیل به هدف خلع سلاح هسته ای مد نظر قرار دادند و و بر حمایت از تاسیس یک منطقه عاری از سلاحهای هسته ای در خاورمیانه طبق قطعنامه های مربوطه مجمع عمومی و شورای امنیت تاکید نمودند.

• جنبش عدم تعهد غیر قابل نقض بودن فعالیتهای هسته ای صلح آمیز را مجددا مورد تایید قرار دادند و تایید کردند که هر گونه حمله یا تهدید به حمله علیه تاسیسات هسته ای صلح آمیز در حال فعالیت یا در حال ساخت خطر بزرگی را برای انسانها و محیط زیست به وجود می آورد و نقض جدی حقوق بین الملل، اصول و اهداف منشور سازمان ملل متحد و مقررات آژانس بین المللی انرژی اتمی است . جنبش عدم تعهد بر لزوم یک سند جامع که به صورت چند جانبه مورد مذاکره قرار گرفته باشد و حمله یا تهدید به حمله علیه تاسیسات هسته ای مختص استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای را منع نماید تصدیق نمودند.

• جنبش عدم تعهد قویاً بر این باور است که همه مسائل پادمانی و راستی آزمایی از جمله آنهایی که مربوط به ایران است باید در چارچوب آژانس بین المللی انرژی اتمی حل و فصل شود و مبتنی بر زمینه های فنی و حقوقی باشد. جنبش عدم تعهد مجدداً تاکید کرد که آژانس باید کار خود را برای حل مسئله هسته ای ایران در چارچوب وظایفش مطابق اساسنامه آژانس ادامه دهد.

• جنبش عدم تعهد تاکید دارد که دیپلماسی و گفتگو از طریق ابزارهای مسالمت آمیز جهت یافتن یک راه حل جامع و دراز مدت برای مسئله هسته ای ایران باید ادامه یابد. جنبش عدم تعهد اعتقاد راسخ خود را مبنی بر اینکه تنها راه حل و فصل این مسئله ادامه مذاکرات محتوایی بدون هیچ گونه قید و شرط از پیش تعیین شده در میان همه طرفهای ذیربط است، اعلام کرد.

3- جنبش عدم تعهد ملاحظه می نماید که مدیرکل در آخرین گزارش خود باردیگر بیان نموده که آژانس قادر بوده است به راستی آزمایی عدم انحراف مواد هسته ای اظهار شده در ایران ادامه دهد. جنبش عدم تعهد همچنین ملاحظه می نماید که آژانس هیچ گونه شواهدی دال بر فعالیتهای جاری بازفرآوری در تاسیساتی در ایران که از سوی آژانس تحت نظارت قرار دارند، نیافته است.

4- به علاوه، جنبش عدم تعهد ملاحظه می نماید که فعالیتهای تولید مواد هسته ای، به ویژه مربوط به غنی سازی، همانگونه که بر اساس واقعیتهای انعکاس یافته در گزارش نشان داده می شود، همچنان تحت مراقبت و نظارت آژانس قرار دارند:

• مواد هسته ای در کارخانه غنی سازی سوخت (FEP) (شامل خوراک، محصول و دورریزها) و نیز همه آبشارهای نصب شده تحت اقدامات نظارتی و مراقبتی آژانس قرار دارند و آژانس و ایران در باره بهبود نظام حسابرسی تاسیسات در حال گفتگو هستند.

• مواد هسته ای در کارخانه نیمه صنعتی غنی سازی سوخت(PFEP) به علاوه محوطه آبشار تحت اقدامات نظارتی و مراقبتی آژانس قرار دارد.

• تا به امروز نتایج نمونه برداریهای محیطی که از کارخانه غنی سازی سوخت (FEP) و کارخانه نیمه صنعتی غنی سازی سوخت (PFEP) انجام گرفته نشان می دهد که کارخانه ها طبق آنچه اعلام شده در حال کار بوده اند.

• از مارس 2007 ، 26 بازرسی اعلام نشده در کارخانه غنی سازی سوخت (FEP) به اجرا شده است.

5- جنبش عدم تعهد از درخواست مدیرکل از آن گروه از کشورهای عضو که اطلاعاتی را در ارتباط با “مطالعات ادعایی” به دبیرخانه ارائه داده اند، مبنی بر موافقت با اینکه آژانس نسخه ای را به ایران ارائه دهد، کاملا حمایت می نماید. جنبش عدم تعهد یک بار دیگر نگرانی خود را درباره ایجاد موانع در این خصوص، که فرآیند راستی آزمایی آژانس را با مانع روبرو می کند، ابراز می دارد.

6- با در نظر گرفتن تحولات اخیر، همچنین گزارشهای قبلی مدیرکل درباره اجرای برنامه عمل در مورد “تفاهم نامه جمهوری اسلامی ایران و آژانس در باره مدالیتی برای حل وفصل مسائل باقیمانده” (INFCIRC/711)، جنبش عدم تعهد همچنان منتظر است که اجرای پادمان در ایران به شکل معمول انجام پذیرد.

7- جنبش عدم تعهد مواضع اصولی خود را مبنی بر اینکه دیپلماسی و گفتگو تنها راه برای حل و فصل بلند مدت موضوع هسته ای ایران است، مورد تاکید قرار می دهد. جنبش عدم تعهد کشورهای عضو را به مشارکت مثبت در این راستا ترغیب می نماید. جنبش عدم تعهد همچنین انتظار دارد که تمام طرفهای ذیربط از فشار بی مورد که فرایند سازنده فیمابین آنان را به مخاطره می اندازد، پرهیز نمایند.