دسته‌ها
شال و روسری

خرید بازی کامپیوتر خوابگاه دانشگاه صنعتی شریف تعطیل شد

رئیس دانشگاه صنعتی شریف، از تعطیل شدن خوابگاه این دانشگاه به مدت یک هفته از تاریخ شنبه، سی‌ام خرداد ماه خبر داد.سعید سهراب پور در گفت‌وگو با مهر درباره ارایه خوابگاه به دانشجویان این دانشگاه گفت: خوابگاه دانشگاه صنعتی شریف از شنبه، سی‌ام خرداد ماه تا هفتم تیر ماه تعطیل خواهد بود و تنها دانشجویان دکترا می‌توانند از خوابگاه‌ها استفاده کنند.وی درباره دلیل این تعطیلی ادامه داد: از آنجا که دانشجویان به ما مراجعه می‌کنند و احساس عدم امنیت دارند و همچنین امتحانی در این مدت برگزار نمی‌شود، تصمصم به تعطیلی خوابگاه در این مقطع گرفته‌ایم.رئیس دانشگاه شریف در رابطه با تصمیمات شورای دانشگاه در زمینه تغییر زمان امتحانات گفت: شورای دانشگاه امتحانات را به تاریخ 31 مرداد ماه تا دوازدهم شهریور موکول کرده است.وی اضافه کرد: دانشگاه از تاریخ سی‌ام خرداد تا هفتم تیر ماه تعطیل نیست و تنها امتحانات برگزار نمی‌شوند و خوابگاه در اختیار دانشجویان قرار نمی‌گیرد.