دسته‌ها
شال و روسری

خرید بازی کامپیوتر رهنورد: به دلسوزي دشمنان انقلاب نيازي نداريم

زهرا رهنورد در جمع تعدادي از دانشجويان دانشگاه تهران از به كارگيري روش‌هاي خشونت‌مدارانه، انتقاد و با اين دانشجويان اظهار همدردي كرد.

به گزارش ايسنا، رهنورد در بخشي از سخنانش گفت: مردم عزيز و به خصوص دانشجويان مصمم نيز ضمن حفظ آرامش، از طرق مسالمت‌آميز مدني، پيگير حقوق خود باشند. بايد هوشيار بود و با متانت، حقوق خود را استيفا كرد.

وي گفت: اگر همه خود را به “گفتمان قانون” ملتزم بدانند، جامعه به چالش كشيده نخواهد شد و همه چيز در مجراي قانوني خود پيش خواهد رفت.

اين استاد دانشگاه با بيان اين كه آرمان ما در انقلاب اين بود كه عدالت و عزت و آزادي و كرامت مردم پاس داشته شود تصريح كرد: ما به دلسوزي و دلواپسي دشمنان قسم خورده انقلاب نيازي نداريم. البته نبايد برخي با بي‌تدبيري لبخند به چهره كريه دشمنان مسلم نظام اسلامي بنشانند و ناخواسته در جهت مقاصد آنان حركت كنند.

رهنورد گفت:‌ انقلاب بيش از هر چيز به قلوب مردم و اراده‌هاي آرمان گرايانه جواناني استوار گشت كه عميقا به “جمهوري اسلامي” اعتقاد و به كارگزاران نظام اعتماد داشتند.

وي در بخش ديگري از سخنانش گفت: من حاضر نيستم قطره خوني از دماغ شهروندي ريخته شود و اميدوارم با منطق، قانون و آرامش، مطالبات مردم پيگيري و دانشجويان و جوانان افتخارآفرين ما موفق و ميهن عزيزمان سرفراز باشد.