دسته‌ها
شال و روسری

خرید بازی کامپیوتر پورمهدي در قواره تيگاناست يا استويچکوف

خداوند به ابومسلم و هوادارانش رحم کند. اين اولين و آخرين دعايي است که براي ماندن ابومسلم در ليگ 89 – 88 بايد روانه آسمان کنيم. تيمي که روز اخر ليگ با نذر و نياز ماند، براي فصل جديد هم با اين تصميم سازي ها و تصميم گيري هاي اعجاب برانگيز، شانس چنداني براي ماندن ندارد.

به نوشته قدس؛ مسؤولان پر ادعاي ابومسلم پس از مدتها جهانگردي، آخر با ناصر پورمهدي از نصف جهان به عنوان سرمربي جديد به توافق رسيدند و قراردادي يک ساله را با او به امضا رساندند. اين يعني اينکه آنها ناصر پورمهدي را همتراز با ژان تيگانا، استويچکوف و حتي مظلومي فرض کرده اند و براي خارج کردن تيم شان از ICU ، به مغز و پنجه هاي هنرمند پورمهدي دل بسته اند. اما پورمهدي آيا جراح قابلي است و آيا او اصلاً جراح است يا…

هر چه به ذهنمان فشار مي آوريم، يادمان نمي آيد که پورمهدي را بر عرشه تيمي به عنوان سکاندار اصلي ديده باشيم. او معمولاً کمک مربي بوده و هيچ گاه در ليگ برتر نفر اول نبوده است. اين يعني اينکه ابومسلمي ها چرخيده اند و يک دستيار را به عنوان ناجي به مشهد آورده اند. دستياري که نه کارنامه فني دارد و نه تجربه اي در مواجهه با حاشيه ها و بحرانها.

جداي از بحث فني، همان طور که مي دانيد سرمربي ابومسلم – هر که مي خواهد باشد- بايد استاد مواجهه با بحرانها و حاشيه ها باشد، چه اين باشگاه را بايد يکي از بحران خيزترين باشگاه هاي دنيا بناميم. اينجا در ابومسلم هر مربي در طول فصل – اگر تا آخر دوام بياورد- بايد هر روز قبل از تحليل مسائل فني تيم، راه چاره اي براي جمع و جور کردن حاشيه ها پيدا کند.

سرمنشأ اين حاشيه ها هم البته که معلوم است. سر منشأ را بايد در لايه هاي بالاي مديريت اين باشگاه، جايي که معمولاً مکاني است براي آزمون و خطا، جستجو کرد. در اتاق فکر ابومسلمي ها – در بودن يا نبودن اين اتاق ترديد بسيار است- اثري از مشاورهاي خبره و باتجربه نيست. تصميم ها آني و بدون پشتوانه فکري گرفته مي شود و اصولاً آينده نگري در کار نيست. همين هم مي شود که ناگهان از اتاق مديرعامل خبرهاي اعجاب انگيزي خارج مي شود.

به راستي، ناصر پورمهدي براساس کدام معيار و آينده نگري براي سرمربيگري در ابومسلم پرحاشيه انتخاب شد؟ آن هم در شرايطي که تمام باتجربه هاي فوتبال ايران نگاه خوبي به کارنامه و رابطه هاي اين مربي ندارند. (مي توانيد مناظره بگذاريد و نتيجه بگيريد)

سؤال اساسي تر اما اين است که آيا واقعاً اين مربي يک سر و گردن از مربي هاي بومي بالاتر بود که ابومسلمي ها با پشت چشم نازک کردن به مربيان خوش نام خراساني، دست ياري به سوي او دراز کرده اند؟

سابقه و تجربه پورمهدي بيشتر است يا ميثاقيان و يا مثلاً برگي زر و حنطه و خداداد و حتي غياثيان؟ پورمهدي ادعا دارد که ابومسلم را در انتهاي فصل در مکانهاي ابتدايي جدول حفظ خواهد کرد. ادعاي خوبي است، اما آيا او مي داند که به دليل تار عنکبوت بستن گاو صندوق ابومسلم، پولي براي حفظ بازيکنان فعلي و جذب شده هاي جديد در کار نيست.

او حتماً به سياق استادانش (بخوانيد «ف. ک» ها) با جمعي از بازيکنان دوست داشتني اش به مشهد خواهد آمد و ابومسلم را آرايش خواهد داد. اين البته حق طبيعي هر سرمربي است که بازيکنان جديدش را خودش جذب کند به اين شرط که بازيکنان جديد واقعاً کيفيت لازم را براي بازي در تيمي چون ابومسلم داشته و از روي رابطه سياه پوش نشده باشند و از همه مهم تر اينکه طاقت شان بابت بي پولي هم زود طاق نشود که اگر چنين باشند، باز بايد منتظر تکرار داستان فصل 88 – 87 در ابومسلم و پيام باشيم.

پورمهدي در حالي از يکشنبه با ابومسلم استارت مي زند که موجي از ترديد و بي اعتمادي هواداران ابومسلم را در مي نوردد و اين در حالي است که هيچ کدام از مسؤولان ابومسلم در آينده و در صورت لغزش اين تيم، دفاعي براي اين انتخاب عجيب نخواهند داشت.