دسته‌ها
شال و روسری

خرید بازی کامپیوتر حذف از جام جهاني به خاطر عدم مديريت است

عضو هيات علمي دانشگاه تربيت مدرس گفت: فقط بايد از اين شكست براي آينده درس بگيريم، درس بگيريم و درس بگيريم!

محمد احساني پس از حذف تيم ايران از جام جهاني 2010 آفريقاي جنوبي در گفت‌وگو با ايسنا، تصريح كرد: وقتي قرار است به جام جهاني برويم بايد از حالا براي چهار سال ديگر برنامه‌ريزي كنيم، نمي‌توان از يك سال يا شش ماه بعد از شروع مسابقات مقدماتي مربي انتخاب كرد و تيم بست.

وي مسائل متعدد را در شكست فوتبال موثر دانست و گفت: ‌درچهار سال گذشته تا دو سال رييس فدراسيون نداشتيم، بعد كه رييس انتخاب كرديم مدت زيادي طول كشيد تا جا بيافتد، يك سال طول كشيد اساس نامه درست كنيم. بعد هم آن وضعيت انتخاب مربيان بود. ما استعداد خوبي در فوتبال كشور داريم ولي به خاطر عدم مديريت همه آن‌ها را از بين برديم.

وي افزود: انتخاب مربيان شرايط احراز مي‌خواهد، بايد ساختار داشته باشد و قانونمند عمل كنيم. بايد از حالا بدانيم چه كار كنيم و چه كساني تصميم بگيرند، اين‌ها مسائل ريشه‌اي ورزش است و تا به اين راه نرويم نتيجه نمي گيريم. بسياري از اتفاقاتي كه در كشور ما مي‌افتد حاصل استعداد ذاتي و كار و كوشش فردي است. بايد از اين شكل بيرون بيايم و سيستم را براساس مديريت علمي برنامه ريزي كنيم.

اين استاد دانشگاه خاطرنشان كرد:‌ بايد براي رشد استعدادها بسترسازي كنيم، استعداد فقط بازيكن نيست، به پرورش مربيان داوران و مديران هم بايد توجه شود. مديريت بايد پرورش و آموزش نيروها را به عهده بگيرد تا استعدادها در همه زمينه‌ها رشد كند. وقتي اين سيستم‌ها فراهم شد موفقيت به دست مي‌آيد. وقتي ما از مديران به خوبي استفاده كنيم آنگاه درست برنامه‌ريزي خواهيم كرد و مربي را به درستي انتخاب مي‌كنيم و بازيكن را به خوبي بر مي‌گزينيم و در نهايت مجموعه خوب مي‌شود، اين مجموعه به خوبي رشد مي‌كند و ورزش كشور به خصوص فوتبال در آسيا و جهان موفق خواهد بود. فوتبال ما با آسيا اختلاف سطح دارد، اما بسترسازي نشده و نيروهاي خوب بيرون مانده‌اند. ما نيروي خوب در ورزش كم نداريم كه بايد به كار گرفته شوند. تمام دنيا اين‌ها را مي‌دانند و به آن عمل مي‌كنند اما نمي‌دانم ما به دنبال چه چيزي هستيم. تعجب مي‌كنم با تمام اين صحبت‌ها باز هم بي‌توجهي‌ مي‌كنند.

وي تاكيد كرد: بايد از اين شكست درس بگيريم و خط بگيريم براي آينده، حالا نبايد وقت خود را براي گذشته صرف كنيم، بايد از گذشته براي آينده درس گرفت. از مسوولان كشور خواهش مي‌كنم كه از نيروهاي متخصص استفاده كنند. براي ورزش چهار سال ديگر از حالا فكر كنيم و تصميم بگيريم كدام مربي را بياوريم. مربي بايد ليگ‌ها را ببيند و جوانان را انتخاب كند و از حالا براي چهار سال ديگر استخوان‌بندي مشخص شود.

اين استاد دانشگاه اظهار كرد: اگر به جام جهاني هم مي‌رفتيم باز هم همين حرف‌ها را مي‌زدم. تا قبل از اين يك عده مي‌گفتند كه ما حتي به دور دوم جام جهاني هم راه مي‌يابيم. نمي‌دانم اين افراد يا فوتبال جهان را نمي‌شناسند يا عوام‌فريبي مي‌كنند، از مسوولان مي‌خواهم كمي معقول‌تر برخورد كنند، اگر كارها از روي حساب و كتاب باشد، ارزشيابي انجام شود، برنامه محور باشيم و نيروهاي متخصص را به كار بگيريم، ديگر اجازه نمي‌دهند كسي اين حرف‌هاي غيركارشناسي را بزند.

وي افزود: بايد يك نظارت و ارزش‌يابي روي ورزش‌هاي كشور داشته باشيم، يك كميته‌ي بي‌طرف از طرف دولت انتخاب شود تا حساب و كتاب ورزش كشور را ارزيابي كند.

عضو هيات علمي دانشگاه تربيت مدرس در ارتباط با شكست‌هاي اخير فوتبال همه اركان زيربط را مقصر دانست و گفت: فدراسيون فوتبال و سازمان تربيت بدني هر دو در اين مهم مسووليت دارند. مسوول ورزش كشور سازمان تربيت بدني است و مسوول فوتبال فدراسيون فوتبال. سازمان در كار فدراسيون دخالت مي‌كرد و فدراسيون اجازه‌ي دخالت را مي‌داد. به خاطر اينكه به جام جهاني صعود نكرديم اين حرف‌ها را نمي‌زنم، چهار سال پيش هم بعد از صعود ايران به جام جهاني همه اين حرف‌ها را گفتم. ما فقط در حرف از ارزش‌يابي حرف مي‌زنيم اما در عمل هيچ كاري نمي كنيم. اميدواريم به اين حرف‌ها عمل شود و مسوولين با دلسوزي وديد بهتر همچنين با نگاهي عميق به ورزش كشور نگاه كنند.