دسته‌ها
شال و روسری

خرید بازی کامپیوتر کميته فني يک نفره، چند نفره شد!

کميته فني يک نفره کشتي فرنگي چند نفره شد.

به گزارش ايسنا، پس از اين که تنها نام محمد بنا به عنوان کميته فني يک نفره مسابقات انتخابي تيم ملي کشتي فرنگي براي مسابقات انتخابي اعلام شده بود، به دنبال بازتاب نه چندان خوب اين موضوع، از چند نفر ديگر براي حضور در کميته فني فرنگي دعوت شد که تنها رحيم علي آبادي و خسرو نظافت دوست در کنار محمد بنا قرار گرفتند.

از مربيان تيم ملي هم ناصر نوربخش و ايرج قلاوند به کوچ شاگردانشان پرداختند که البته شاگردان نوربخش در روز اول مسابقات موفق نبودند. جمشيد خيرآبادي ديگر مربي تيم ملي هم در مسابقات عصر کنار سرمربي تيم ملي نشست.