دسته‌ها
شال و روسری

خرید بازی کامپیوتر آزمون كارشناسي ارشد علوم پزشكي برگزار شد

آزمون كارشناسي ارشد علوم پزشكي در روزهاي پنجشنبه و جمعه گذشته به همت معاونت آموزشي وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي در 26 حوزه سراسر كشور برگزار شد.

در اين آزمون، بيش از 42 هزار داوطلب شامل 30396 داوطلب زن و 11875 داوطلب مرد شركت كردند كه حوزه تهران با 10975 نفر داوطلب و حوزه بيرجند با 315 داوطلب، بيشترين و كمترين داوطلب را شامل مي‌شدند. اين آزمون در 50 رشته برگزار شد كه پنج رشته فيزيوتراپي ورزشي، سلامت و رسانه انفورماتيك پزشكي، پرستاري مراقبت ويژه نوزادان و بهداشت و ايمني مواد غذايي، جزو رشته‌هاي جديد اين آزمون بودند.