دسته‌ها
شال و روسری

خرید بازی کامپیوتر انتخاباتی که متوقف شد

ثبت نام فدراسيون كاراته براي تعيين رئيس به وقت ديگري موكول شد.

به گزارش فارس، بر اساس برنامه ريزي قبلي قرار بود ثبت نام نامزدهاي رياست فدراسيون كاراته از 23 خردادماه شروع شود كه به وقت ديگري موكول شد.

تداخل ثبت نام با برگزاري انتخابات رياست جمهوري موجب شد تا اين مراسم انجام نشود و همراه با 9 فدراسيون ديگر به وقت ديگري انتقال يابد.

قرار است كيومرث هاشمي، رئيس مركز توسعه ورزش قهرماني زمان ثبت نام و برگزاري مجامع مختلف فدراسيون هاي ورزشي را تعيين كند.

شنيده ها حكايت از ثبت نام محسن آشوري، دبير سابق فدراسيون كاراته براي شركت در انتخابات داشت.