دسته‌ها
شال و روسری

خرید بازی کامپیوتر “حمله به كوي دانشگاه بدتر از 18 تير بود”

حميدرضا كاتوزيان نماينده اصولگراي مجلس و عضو كميته تحقيق در مورد حوادث كوي دانشگاه گفت كه ابعاد اين حمله از حادثه 18 تير 78 فجيع تر بوده است .

هفته گذشته علي لاريجاني رئيس مجلس كميته اي مركب از شش نماينده اصولگرا به سرپرستي حسن ابوترابي نايب رئيس مجلس را مامور بررسي حملات صورت گرفته به كوي دانشگاه تهران و مجتمع مسكوني نمايندگان مجلس كرد.

به گزارش ايلنا اكنون آقاي كاتوزيان عضو اين كميته ويژه مي گويد كه ابعاد حمله به كوي دانشگاه فجيع تر از حادثه تير 78 بوده و اين هيئت به دنبال برخورد با اخلالگران حوادث اخير و در پي شناسايي عوامل خودسر در ايجاد اغتشاشات است .

در عين آقاي ابوترابي تاكيد كرد كه از نظر كميته افراد خودسر مشكوك هستند و بايد هرچه سريع تر هويت آنها توسط دستگاه هاي اطلاعاتي و امنيتي كشف و فاش شود