دسته‌ها
شال و روسری

خرید بازی کامپیوتر فيس بوك فارسي راه‌اندازي مي‌شود

نسخه فارسي زبان شبكه اجتماعي فيس بوك به صورت آزمايشي راه‌اندازي شد.

به گزارش ايسنا، به گفته اريك كوان، يكي از مهندسان فيس بوك كه روي ترجمه اين سايت كار مي‌كند، بيشتر‌ محتواي ايجاد شده و به اشتراك گذاشته شده كاربران ايراني به زبان فارسي بوده است، اما اين كاربران ناچار بودند اين سايت را به زبان انگليسي يا زبان‌هاي ديگر مرور كنند.

اما اكنون با تغييرات انجام گرفته، فارسي‌زبانان در داخل ايران و سراسر جهان مي‌توانند از زبان بومي خود در اين سايت استفاده كنند.

به گفته اريك كوان، طراحي نسخه فارسي‌زبان فيس بوك بدون مشاركت بيش از 400 فارسي‌زبان كه هزاران ترجمه فارسي از اين سايت را ارايه كردند به اين سرعت امكان‌پذير نبود.