دسته‌ها
شال و روسری

خرید بازی کامپیوتر مصباحی: ضرغامی وقت در اختیار هاشمی قرار می‏دهد

یک عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز، متهم کردن آیت‌الله هاشمی رفسنجانی را غیر قابل قبول خواند و از ایشان به عنوان یک شخصیت منزه یاد کرد.غلامرضا مصباحی مقدم در گفت‌وگو با ایلنا، با اشاره به اینکه برخی انتقاداتی که به تازگی از هاشمی رفسنجانی مطرح شده،  به دلیل رفتار کسانی است که زیر سایه شخصیت وی فعالیت می‌کنند، ادامه دارد: لازم است که مرز مشخصی میان ایشان و کسانی که با آیت‌الله هاشمی ارتباط دارند، برقرار شود.این نماینده تهران با بیان اینکه آیت‌الله هاشمی در قبال اتهامات اخیر توانایی دفاع از خود را دارد، اظهار داشت: علی القاعده صداوسیما هم در آینده نزدیک فرصت مناسبی را برای ادای توضیحات در اختیار ایشان قرار می‌دهد.به اعتقاد وی شخصیت‌های بزرگی همچون هاشمی رفسنجانی هر چند با سعه صدر خودشان، موجب ايجاد فضای بازتری برای طرح مسایل سیاسی می‌شوند، در عین حال سبب می‌شوند که برخی از مرزها ناشناخته باقی بماند و بین او و کسانی که به ایشان منصوب می‌شوند، همچنان ارتباط‌هایی برقرار بماند. به همین دلیل، گاهي مسایل غیر مرتبط با ایشان، دامن آیت‌الله هاشمی را می‌گیرد. این در حالی است که اگر موضعگیری کنند و نشان بدهند که با این گونه مسایل همراهی ندارند، حتما برخوردهای صورت گرفته با ایشان فروکش می‌کند.