دسته‌ها
شال و روسری

خرید بازی کامپیوتر هر چهار كانديدا مخالف اغتشاش هستند

عضو هيات رئيسه مجلس شوراي اسلامي تاكيد كرد: کسانی که در داخل کشور تحت عنوان‌های گوناگون به دنبال ایجاد اغتشاش هستند، بدانند که هر چهار کاندیدا، مخالف اغتشاش هستند.

حمیدرضا حاج بابایی در‌گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، در مورد سخنان مهم مقام معظم رهبری اظهار داشت: با توجه به سخنان مقام معظم رهبری، کشورهای خارجی باید بدانند که این انتخابات با مشاركت 40 میلیون نفر بیانگر این است که مردم ایران ، کاندیداها و هواداران آنها یکپارچه طرفدار نظام و انقلاب هستند و راهی که آنان می‌روند، اشتباه و بیراهه است.

عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: قطعا با سخنان رهبری وحدت در میان مردم بیشتر خواهد شد و کسانی که در داخل کشور تحت عنوان‌های گوناگون به دنبال ایجاد اغتشاش هستند، بدانند که هر چهار کاندیدا مخالف اغتشاش هستند.

وی با اشاره به بخشی از سخنان رهبری مبنی بر وظیفه مسوولین در قبال انتخابات وآرای مردم گفت: وظیفه خطیر مسوولین این است که محبت مردم را درک كرده و نسبت به کسانی که در این انتخابات پیروز شدند و یا نتوانستند رای بیاورند، به گونه‌ای رفتار کنند که وحدت در جامعه بیشتر شود، نه اینکه دیگران را زیر سوال برند و یا به آنها تهمت بزنند.