دسته‌ها
شال و روسری

خرید بازی کامپیوتر وزیر: امسال گندم وارد نمی کنیم

وزیر جهاد کشاورزی با پیش بینی تولید 13.5 میلیون تنی گندم در سالجاری، اعلام کرد برهمین اساس، امسال نیازی به واردات گندم نخواهیم داشت.

محمدرضا اسکندری در گفتگو با خبرنگاران مهر و ایسنا در خصوص وضعیت تولید گندم در سال زراعی جاری در کشور گفت: میزان مصرف سالانه گندم خوراکی در کشور معادل 10.5 میلیون تن و نیاز کل کشور به گندم خوراکی و بذری سالانه 14 میلیون تن است که این رقم باید از طریق تولید داخل و یا واردات تامین شود.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به خودکفایی تولید گندم در سال 83 برای اولین بار در کشور، بیان کرد: با وجود اینکه در این سال نیاز به واردات گندم قطع شد اما خودکفایی به صورت پایداراعلام نشد؛ زیرا برای این امر باید دانش فنی به صورت کامل به مزارع گندم منتقل شود، در حالیکه 20 تا 25 درصد دانش فنی هم اکنون به مزارع انتقال داده شده است.

وی عنوان کرد: میزان سالانه سطح زیرکشت گندم به طورمتوسط معادل 6 میلیون و 500 هزار هکتار است که 2.7 میلیون هکتار سطح زیر کشت گندم آبی و 3 میلیون و 800 هزارهکتار تا 4 میلیون هکتار سطح زیرکشت گندم دیم در کشور است.

اسکندری اظهارداشت: در سالهای 84، 85 و 86 با توجه به شرایط مطلوب آب و هوایی نیاز به واردات گندم به کشور نداشتیم، اما درسالهای 86 و 87 به دلیل سرمازدگی و بروز خشکسالی معادل 4 میلیون هکتار ازاراضی دیم گندم در کشوراز بین رفت و اراضی آبی نیز تحت تاثیر شرایط اقلیمی قرارگرفت و میزان تولید گندم به حدود 8.5 تا 9 میلیون هکتار تقلیل یافت.

وی با اشاره به وقوع خشکسالی در کشورهای همسایه ایران و نیز افرایش قیمت جهانی این محصول، خاطرنشان کرد: در سال 86-87 بخشی از تولید گندم کشور به خارج از کشور صادر شد و در این سال بالغ بر 4 میلیون تن گندم از کشاورزان خریداری و حدود 6 میلیون تن نیز از طریق وزارت بازرگانی واردات صورت گرفت که قسمتی از آن در اوایل امسال وارد شده است.

وزیرجهاد کشاورزی اعلام کرد: در سالجاری با توجه به سطح زیرکشت و شرایط مطلوب اقلیمی نیاز به واردات گندم نخواهیم داشت، این در حالی است که از حدود سه سال اخیر در قالب طرح آرمانی گندم دانش فنی به مزارع انتقال داده شده، به نحویکه هم اکنون 500 هزارهکتار تحت پوشش این طرح قرار گرفته است.

وی عنوان کرد: پیش بینی می شود در سالجاری بالغ بر13.5 میلیون تن گندم در کشور تولید شود که از این میزان حدود 10.5 میلیون تن نیاز گندم خوارکی است که با توجه به سطح زیرکشت و شرایط اقلیمی نیازی به واردات نخواهیم داشت.

اسکندری نیاز کشور به جومصرفی را سالانه بالغ برحدود 4 میلیون و 500 هزار تن اعلام کرد و افزود: در پایان برنامه چهارم عدد کمی معادل 3 میلیون و 700 هزارتن بوده که نیاز کشور بالغ بر4 میلیون و 500 تن است و پیش بینی می شود امسال 4 میلیون و 200 هزار تن جو درکشور تولید شود.