دسته‌ها
شال و روسری

خرید بازی کامپیوتر يك فاجعه زيست‌محيطي ديگر در راه است

نايب رئيس انجمن مهندسي گاز ايران، نسبت به بروز فاجعه‌اي زيست‌محيطي بعد از انتقال گاز ترش از عسلويه به چاه‌هاي نفت آغاجري هشدار داد.

دكتر علي وطني در گفت‌وگو با مهر با اشاره به پيش‌بيني استفاده از فازهاي 6 و 7 و 8 براي انتقال گاز ترش به آغاجري گفت: در اين زمينه مطالعات دقيق علمي انجام داده‌ايم و متأسفانه اين پروژه توجيه زيست‌محيطي ندارد.

ضمن اينكه هنوز فازهاي مذكور راه نيفتاده‌اند ولي انتقال گاز ترش در هيچ جاي جهان با اين طول مسافت كه 510 كيلومتر است انجام نمي‌شود و گاز ترش تنها در مسيرهاي كوتاه و يا در كف دريا انتقال مي‌يابد.

اين استاد دانشگاه تهران تصميم انتقال گاز ترش به‌منظور تزريق به چاه‌هاي نفت آغاجري خوزستان را براساس مطالعات علمي داراي بار منفي در عرصه‌هاي زيستي و انساني دانست و افزود: حريم ايمن براي انتقال گاز ترش توسط اين خط لوله بين 1500 تا 1800 متر از طرفين اين خط است كه يعني 3 كيلومتر در دو طرف خط لوله هيچ جنبنده‌اي نمي‌تواند حركت كند.

دكتر وطني اضافه كرد: اگر قرار است 2 ميليارد متر مكعب گاز در اين خط لوله با اين مسافت (510 كيلومتر) انتقال يابد ،بدون ترديد گاز ترش انتقال مي‌يابد؛ چرا كه ظرفيت توليد اين همه گاز شيرين در اين مناطق وجود ندارد و بايد پرسيد آيا حريم 3 كيلومتري اين خط لوله ايزوله شده و عبور اين خط از دل شهرها و روستا‌هاي اطراف آسيبي به مردم نمي‌رساند؟

اين استاد دانشگاه با اشاره به سابقه 25 ساله خود در تدريس فرايندهاي گاز در دانشگاه تهران و دانشگاه شريف گفت: درصورتي كه گاز از اين لوله نشتي كند منجر به كشته شدن مردم خواهد شد و اين امر به از بين رفتن محيط‌زيست انساني و نابود كردن طبيعت نمي‌ارزد.

نايب رئيس انجمن مهندسي گاز ايران، هرگونه حوادث ناشي از نشتي گاز از اين خط لوله را حاوي گاز ترش و سمي و داراي عواقب بسيار خطرناك و فاجعه انساني عظيمي توصيف كرد و افزود: از آنجا كه در تركيب گاز فازهاي مذكور درصد بالايي گاز سولفيد هيدروژن موجود است، استنشاق اين گاز حتي به‌مدت يك ثانيه موجب مرگ آني تمامي موجوداتي كه در حريم اين خط لوله قرار دارند، مي‌شود.

اين اظهارات در حالي از سوي وطني اظهار مي‌شود كه نورالديني مديركل روابط عمومي وزارت نفت با رد گفته‌هاي دكتر وطني به مهر گفت: اين پروژه بزرگ‌ترين پروژه انتقال گاز در خاورميانه است و مطرح كردن اين بحث‌ها چندان جدي نيست و مطالعات ما نشان از بروز فاجعه زيست‌محيطي نمي‌دهد.

از سوي ديگر، دكتر اصيليان، معاون انساني سازمان محيط‌زيست كشور با بيان اينكه پيشنهاد مي‌دهيم مطالعات علمي استادان در اين زمينه به سازمان محيط‌زيست ارائه شود، يادآور شد: درصورت تاييد اين مستندات علمي مجريان طرح انتقال گاز را ملزم به اجراي تذكرات زيست‌محيطي يا توقف طرح مي‌كنيم.

اين مقام مسئول ارزيابي محيط‌زيستي و ارزيابي ريسك‌پذيري اين طرح را قابل توجه دانست و گفت: براساس قانون تمامي خطوط لوله انتقال فراورده‌ها و مواداوليه بايد داراي اين دو ارزيابي باشد تا اكوسيستم و مناطق چهار‌گانه محيط‌زيست و همين طور مناطق مسكوني را تحت‌تاثير قرار ندهد.