دسته‌ها
شال و روسری

خرید بازی کامپیوتر پکن از سودآوري المپيک خبر داد

برگزارکنندگان بازي هاي المپيک 2008 پکن اعلام کردند برگزاري اين بازي ها در تابستان سال گذشته، براي کشور چين سودآور بوده است.

به گزارش رويترز، طبق آمار منتشره توسط يک هيات نظارت چيني، برگزاري بازي هاي المپيک و پارالمپيک سال 2008، 2/8 ميليارد دلار هزينه داشته که در مقايسه با درآمد 3 ميليارد دلاري آن، 176 ميليون دلار سود در پي داشته است.

بيشترين سود معادل 40 درصد، از محل پخش و حقوق بازاريابي و سپس بليت فروشي، سکه هاي يادبود و پوستر بازي ها بدست آمده است.

بخش مهمي از هزينه ها مربوط به زيرساخت هاي مهمي مثل فرودگاه ها، جاده ها و بزرگراه ها است.
بنابر اين گزارش، فقط ساخت ورزشگاه آشيانه پرنده، به دليل اصلاح نقشه و افزايش هزينه مواد ساختماني، 73 ميليون دلار بيش از برآورد هزينه داشت و به 455 ميليون دلار رسيد.

هزينه ساخت و سازها عموما از طريق شهرداري پکن، شانگهاي و ساير شهرهاي ميزبان تامين شده بود که سرجمع 1/2 ميليارد دلار هزينه کردند. سهم دولت چين 514 ميليون دلار و کمک چيني هاي خارج از کشور نيز 146 ميليون دلار اعلام شده علاوه بر اين که کميته برگزاري المپيک و وزارت آموزش نيز هر يک نزديک به 585 ميليون دلار پرداخته اند.

يک مقام ناشناس گفته است که هزينه ساخت و سازهاي لازم براي المپيک پکن از هزينه اين بازي ها در سال 2004 و برآورد هزينه بازي هاي سال 2012 کمتر است.

بودجه عملياتي المپيک لندن 2/9 ميليارد دلار تعيين شده و 13/6 ميليارددلار براي ساخت و نوسازي تاسيسات شهري درنظر گرفته شده است.

هزينه سرسام آور برگزاري بازي هاي المپيک به معضلي براي شهرهاي ميزبان تبديل شده است.

پکن نيز بعد از اتمام بازي ها با مشکل سودآوري اين همه تاسيسات و ورزشگاه روبروست. ورزشگاه آشيانه پرنده در يک سال گذشته هنوز ميزبان هيچ رويداد مهم ورزشي نبوده و فقط محل رفت و آمد توريست هاست.