دسته‌ها
شال و روسری

خرید بازی کامپیوتر از بازيكن‌سازي ما بي‌اطلاع هستيد

باشگاه سپاهان پاسخ اظهارات مدير فني پاس همدان را داد.

به گزارش فارس، در پاسخ باشگاه سپاهان آمده است:
منصور پور حيدري شخصيتي عزيز و دو ست داشتني در فوتبال ايران است، اما اظهارات وي در رسانه هاي باعث شد تا جهت اطلاع بيشتر وي نكاتي را ارائه كنيم.
منصور پورحيدري در بخشي از مصاحبه خود با برخي رسانه ها عنوان نموده است: سپاهان، استقلال و پرسپوليس سال هاست كه در فوتبال ما مطرح هستند، اما صحبت اين است كه اين باشگاه ها تاكنون بازيكن ساز نبوده اند. بايد واقعيت را بپذيريم اين باشگاه ها بازيكني تحويل فوتبال ما نداده اند و فقط به شكل مصرفي كار كرده اند.
شايد بي اطلاعي پور حيدري از ساختار و وضعيت بازيكن سازي در باشگاه فولاد مباركه سپاهان باعث شده تا ايشان سپاهان را نيز همچون دو تيم تهراني در امر مصرف و عدم بازيكن سازي قلمداد مي كند.
حضور تيم هاي پايه باشگاه فولاد مباركه سپاهان در چند سال گذشته به عنوان يك پاي ثابت ليگ نونهالان، نوجوانان، جوانان و اميدهاي ايران، صعود تيم سپاهان نوين به رقابت هاي ليگ برتر سال گذشته با تركيبي صددرصد بومي و پرورش يافته در مكتب فوتبال سپاهان و حضور فعلي اين تيم در جام آزادگان با تركيبي كاملا بومي، حضور تعداد قابل توجهي از بازيكنان تيم هاي پايه سپاهان در تيم هاي ملي رده هاي مختلف سني و… از عمده موادي است كه ظاهرا منصور پورحيدري بدون اطلاع از آن، سپاهان را نيز در رديف تيم هاي مصرف كننده اي همچون پرسپوليس و استقلال دانسته و اطلاع از اين مسائل مي تواند هم ايشان و هم ساير بزرگواراني را كه اين چنين مي انديشند را بر آن دارد تا در سخنان خود تجديد نظر نمايند.
تيم بزرگسالان فولاد مباركه سپاهان هم امسال به اتكا بخشي از بازيكناني كه در مكتب اين باشگاه پرورش و رشد يافته اند و همچنين بازيكناني شايسته اي كه جديدا به خدمت گرفته است و نه ستاره هاي كاغذي به استقبال ليگ امسال مي رود تا با اين تلفيق باز هم توانائي ها و اقتدار خود را به منصه ظهور بگذارد.
نگاهي به تركيب اين تيم در ليگ امسال و سال هاي گذشته نشانگر آن است كه عنوان مصرف گرايي براي اين تيم صادق نيست و در چند سال اخير تلفيقي كه به آن اشاره نموديم و به دفعات كارائي و كارآمدي خود را به اثبات رسانيده در رقابت هاي پيش رو حاضر بوده است.