دسته‌ها
شال و روسری

خرید بازی کامپیوتر بنزين آزاد براي بخش غير حمل ونقل

با تصميم نمايندگان ويژه رئيس‌جمهور بنزين براي بخش غير حمل و نقل به استثناي قايقهاي صيادي، با قيمت آزاد عرضه مي شود.

به گزارش فارس به نقل از پايگاه اطلاع رسانى دولت، با تصميم نمايندگان ويژه رئيس‌جمهور عضو كارگروه توسعه حمل و نقل و مديريت مصرف سوخت و با توجه به اختيارات اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي و به استناد ماده (1) قانون توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت ـ مصوب 1386ـ بنزين براي بخش غير حمل و نقل به استثناي قايقهاي صيادي، با قيمت آزاد عرضه مي شود.
اين گزارش حاكي است، بر اساس اين مصوبه، سهميه بنزين موتورسيكلتهاي سه چرخ يا باربري معادل سهميه بنزين ساير موتورسيكلتها تعيين شده است.
اين گزارش مي افزايد، اين مصوبه از سوى پرويز داودي، معاون اول رييس‌جمهور، به دستگاههاى اجرايى ذى ربط ابلاغ شده است.