دسته‌ها
شال و روسری

خرید بازی کامپیوتر واگذاری سهام دولتی در هفته اول تیرماه

تعداد یک میلیارد سهم دولتی به ارزش یکهزار و 746 میلیارد ریال در هفته اول تیرماه توسط غیردولتی‌ها خریداری شد.

به گزارش مهر به نقل از سازمان خصوصی‌سازی، یک میلیارد و 310 میلیون و 11 هزار و 31 سهم دولتی به ارزش یک هزار و 746 میلیارد و 901 میلیون ریال در هفته آغازین چهارمین ماه سال 88 به بخش خصوصی واگذار شد.

یک میلیارد و 310 میلیون سهم بانک ملت به ارزش یک هزار و 746 میلیارد و 885 میلیون ریال به وکالت از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی و نیز 11 هزار و 31 سهم شرکت پلاسکوکار سایپا به ارزش 16 میلیون ریال به وکالت از سوی سازمان خصوصی‌سازی در نخستین هفته تیرماه واگذار شد.