دسته‌ها
شال و روسری

خرید بازی کامپیوتر گزارش ناقص و عدم همکاری برای بازشماری

مهمترین دلیل بازشماری آرا اطمینان از سلامت انتخابات است.

نماینده محسن رضایی در وزارت کشور در خصوص نظارت بر بازشماری آراء گفت: مهمترین دلیل بازشماری آرا، ارزیابی سلامت انتخابات است و افزایش یا کاهش آرای کاندیداها در بازشماری ، فرع بر این مهم است که در این بین با سوء برداشت و عدم همکاری مجری، روند راستی آزمایی و انجام کنترلها بی اثر ماند.

به گزارش مهر، عطاء الله مهرابی نماینده دکتر محسن رضایی در وزارت کشور در رابطه با نظارت بر بازشماری آرا در پاسخ به مطالب درج شده در سایتهای خبری برگرفته از سایت وزارت کشور و اظهارات رئیس ستاد انتخابات کشور در شبکه خبراظهار داشت: مطابق توافقات به عمل آمده مقررگردیده بود 10 درصد صندوق در 6 استان مشتمل بر 80 حوزه انتخابیه بازشماری شود که با اضافه شدن استان فارس تعداد صندوقهای مشمول بازشماری به یکهزار صندوق بالغ شد.

مهرابی افزود: ستاد انتخاباتی دکتر رضایی با درک مدبرانه از شرایط سیاسی، اجتماعی و امنیتی کشور، پیگیری حقوقی شکایات تخلفات انتخاباتی را از مجاری قانونی در سرلوحه اقدامات خود قرار داد و با اعزام بیش از دویست نفر از افراد خبره به عنوان ناظرین بازشماری در تمامی حوزه های انتخابی توافق شده و با پرهیز از رسانه ای و احساسی شدن فضای حاکم بر بازشماری، بر این مهم تاکید ورزید که با عدم همکاری و عدم تمکین وزارت کشور به توافقات فی ما بین و قوانین موضوعه انتخابات که این راستی آزمایی انجام نگرفت. لذا مطالب صورتجلسات منتشره در سایت وزارت کشور که به صورت یکجانبه و ناقص منتشر گردیده اولا به صورت غیر رسمی بوده و ثانیا خارج ازچارچوب کلی مورد توافق و قبل از طی شدن روند تطبیق فرم های چهار گانه صورت پذیرفته که به هیچ وجه قابل تعمیم به کل نبوده و نیست.

این عضو ستاد محسن رضایی همچنین گفت: نکته مبهم دیگری که همچنان وزارت کشور از پاسخ به آن امتناع می ورزد تعارض و تناقض در آرای اعلامی است، به گونه ای که در بامداد روز شنبه مورخ 23/3/88 از مجموع سی میلیون آرای ماخوذه، آقای رضایی 630 هزار رای کسب کرده بود و بعدازظهر همان روز با اعلام 34 میلیون رای، آرای دکتر رضایی با 60 هزار کاهش اعلام گردید. (تصویر اعلامیه های مذکور از شبکه خبر موجود است)

مهرابی اضافه کرد: یکی از سئوالات جدی در خصوص بررسی و ابطال حوزه ها وصندوقهای مریض بوده است یعنی حوزه هایی که تعداد افراد شرکت کننده بیشتر از واجدین شرایط در آن حوزه ها بوده است که اتفاقا در بسیاری از آنها، آرای یک کاندیدا بیش از 75 درصد از کل آرای این حوزه ها را به خود اختصاص داده است و یا شعبه هایی که آرای برخی کاندیداها در آن صفر بوده یا این کاندیداها در آن شعبه ها، نماینده ناظر نداشته اند و یا صندوقهای سیار که در انتقال از یک مکان به مکان دیگر، از دیدرس ناظرین کاندیداها دور بوده اند.

وی تصریح کرد: این توضیحات صرفا برای رفع ابهام آفرینی اخیر ستاد انتخابات کشور می باشد و رسیدگی قانونی به شکایات از انتظارات جدی مردم است که امیدوارم همگان به آن ملتزم باشند.