دسته‌ها
شال و روسری

خرید بازی کامپیوتر 8 ميليون نفر در كشور مواد مخدر مصرف مي‌كنند

عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي قزوين گفت: مي‌توان با قاطعيت گفت كه 7 تا 8 ميليون در كشور ما مواد مصرف مي‌كنند و شناسايي نشده‌اند.

به گزارش فارس، حسين قافله باشي پيش از ظهر امروز در همايش مبارزه با مواد مخدر كه در سالن اجتماعات استانداري قزوين برگزار شد، اظهار داشت: ما زماني مي‌توانيم اعتياد را درمان كنيم كه خود فرد به جايي برسد و بر اين باور باشد كه مي‌تواند خود را اداره كند، اگر ما بتوانيم افراد را به نقطه‌اي برسانيم كه نقطه خودكفايي و اعتماد به نفس است اعتياد ريشه‌كن مي‌شود.
وي ادامه داد: ما در اين بين داراي دو گروه هستيم كه يك گروه معتاد و آلوده هستند و بايد براي درمان آنها اقدام كرد و گروه دوم كساني هستند كه به سمت مواد گرايش دارند و گاه به گاه مصرف مي‌كنند و گروه خطر اينها هستند.
عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي قزوين اضافه كرد: گروه نخست كه شناسايي شده هستند و طبق آمار ناجا يك ميليون و 86 هزار مرد و 113 هزار زن معتاد در سال 86 شناسايي شده‌اند ولي كساني كه جز گروه دوم مي‌شوند بسيار زياد هستند و مي‌توان با قاطعيت گفت كه 7 تا 8 ميليون در كشور ما مواد مصرف مي‌كنند ولي شناسايي نشده‌اند.
وي افزود: گروه دوم گروه خطر ماست چراكه اين فرد پول ندارد كه مواد مصرف كند، بنابراين براي ادامه حيات خود ديگران را آلوده مي‌كند تا به صورت رايگان مواد دريافت كند.
قافله باشي تصريح كرد: 85 درصد افرادي كه مصرف مواد دارند، تحصيلات زير ديپلم هستند و اين نشان مي‌دهد تحصيلات مصرف مواد را كم مي‌كند و 70 درصد افرادي كه مواد مصرف مي‌كنند، با يك تعارف و ميل به لذت و دوري از رنج، مصرف مواد را آغاز كرده‌اند.
وي عنوان داشت: 90 درصد رانندگان كاميون مواد مصرف مي‌كنند تا شب بتوانند بيدار بمانند و رانندگي كنند.
عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي قزوين يادآور شد: انساني كه توان اين را ندارد با ديگران بسازد، اعتماد به نفس و توان مالي پاييني دارد، وقتي مواد به تنش برسد احساس لذتي پيدا مي‌كند كه مدت زمان اين احساس دو ساعت است و فرد براي داشتن دوباره اين احساس و لذت بردن، بارديگر مصرف مي‌كند.
وي اعلام كرد: وقتي فردي معتاد مي‌شود، مواد مخدر جزو وجود وي مي‌شود و فرد نمي‌تواند به راحتي ترك كند، از اين‌رو مبارزه با مواد مخدر سخت است.
قافله‌باشي توضيح داد: مواد مخدر ارزان و در دسترس است و به سرعت به انسان احساس لذت مي‌دهد بنابراين افرادي كه نمي‌توانند تجزيه و تحليل كنند ساده‌ترين راه را براي رهايي از مشكلاتشان انتخاب مي‌كنند بنابراين ما بايد كاري كنيم كه فكر ما كار كند نه فقط احساس ما و بدانيم ساده‌ترين و نزديك‌ترين راه هميشه بهترين راه نيست.
وي ادامه داد: 85 درصد افرادي كه اعتياد دارند كمتر از40 سال سن دارند و شروع سن اعتياد در 15 تا 20 سالگي است پس گروه آسيب‌پذير ما جوانان هستند و در مجموع جوانان، بي‌سوادان، بيكار‌ها و آنهايي كه مشكل روحي رواني دارند كه هيچ‌گاه به پزشك مراجعه نمي‌كنند، آسيب‌پذير هستند.
عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي قزوين افزود: كشورهايي موفق بودند در پيشگيري از اعتياد كه از دوران كودكي آغاز كردند و ما غيرممكن است يك و يا دو ساله جواب بگيريم، بنابراين بايد برنامه داشته باشيم و با عزم ملي پيش رويم.
وي عنوان داشت: ما مي‌توانيم در قزوين برنامه‌اي داشته باشيم تا براي استاني مانند تهران الگو باشد و براي برنامه‌ريزي ابتدا بايد تغيير نگرش صورت گيرد، نگرش آموزش و پرورش و معلمان ما به اعتياد دچار مشكل است.
قافله‌باشي افزود: ما ابتدا بايد بزرگ‌ها را تربيت كنيم تا بتوانيم فرزندان را تربيت كنيم، وقتي رابطه فرزند با پدر قطع است در نهايت چنين آسيب‌هايي ديده مي‌شود.
وي تصريح كرد: ما از طريق معاونت بهداشت به استانداري پيشنهاد داديم، مركزي به نام آموزش مهارت‌هاي زندگي در استان داير كنيم و بودجه آن را نيز 60 ميليون در سال پيش بيني كرديم و همين مركز مهارت‌ نيز بايد در مدارس باشد و مطابق برنامه عمل كند به طوري كه اين مهارت به بينش و باور در افراد تبديل شود.
عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي قزوين خاطر نشان ساخت: پيشنهادي ديگر براي پيشگيري اين است كه بيشتر بر روي گروه‌هاي آسيب‌پذير كار شود.