دسته‌ها
شال و روسری

خرید بازی کامپیوتر اعدام 20 قاچاقچي موادمخدر

دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامي تهران با صدور اطلاعيه اي اعلام کرد: در راستاي مبارزه با سوداگران مرگ و قاچاقچيان بين المللي مواد مخدر 20 نفر از محکومان به اتهام خريد، فروش و نگهداري انواع مواد مخدر به اعدام محکوم شده بودند و امروز شنبه 13 تيرماه حکم آنها به مرحله اجرا درآمد.

در اين اطلاعيه كه از سوي ايرنا انتشار يافت، آمده است: زمان دستگيري و تشکيل پرونده همه محکومين از سال 83 تا 87 بوده و کل مواد مخدر مکشوفه از اين 20 محکوم مرد بيش از 700 کيلوگرم “هروئين، کوکائين و ترياک” بوده است.

به گفته دادگاه انقلاب تهران، قريب به اتفاق محکومين داراي سوابق کيفري بوده و پرونده محکومين پس از صدور حکم قطعي و تنفيذ آن در دادستاني و ديوانعالي کشور براي بررسي به هيات عفو و بخشودگي ارسال شده بود اما اعضاي هيات به اتفاق آرا نظر منفي داده و با عفو آنان مخالفت شده بود.

بر اساس اين اطلاعيه، ميانگين سني محکومين 35 تا 48 سال بود که نهايتا پس از تکميل پرونده و منفي بودن نتيجه عفو در سال 88 جهت اجراي حکم آماده و بعد از تهيه مقدمات اين افراد در روز شنبه 13 تيرماه جاري در محوطه زندان رجايي شهر كرج به دار مجازات آويخته شدند.

اسامي و اتهامات محکومين بشرح ذيل است:

1- علي اصغر عين علي فرزند عزيز – نگهداري يک کيلو و668 گرم هروئين ودوگرم ترياک و حشيش

2- رشيد شيردل فرزند عباسقلي- نگهداري شش کيلو و 500 گرم هروئين و 11 کيلو ترياک و اعتياد به مواد مخدر و نگهداري يک عدد وافور

3- مجيد سالاري فرزند سعيد- حمل و نگهداري 47 کيلو و 700 گرم هروئين

4- امرشاهي ترازکي فرزند حسن- نگهداري 64 کيلوگرم هروئين و اعتياد به مواد مخدر و نگهداري 23 گرم ترياک

5- سيداحمد علي صدوق فرزند رضا- حمل و نگهداري 75 کيلوگرم هروئين و 120 کيلو ترياک

6- نصراله انوشيرواني فرزند احمد- نگهداري يک کيلو و 980 گرم هروئين و اعتياد به مواد مخدر

7- صفرعلي شفيعي فرزند جانعلي- نگهداري دو کيلو و 195 گرم هروئين

8- مجيد اميني فرزند موسي- فروش دو کيلو ترياک و نگهداري 40 کيلو و 200 گرم ترياک با لحاظ دو فقره سابقه موثر مواد مخدر

9- جمشيد خالق دادي فرزند غلام محمد- نگهداري چهار کيلوگرم هروئين

10- قاسم زارع قدوئيه فرزند کرم- نگهداري يک کيلو و 500 گرم هروئين و فروش شش گرم هروئين و عرضه 49 گرم هروئين، نگهداري دو گرم و 30 سانت هروئين و مشارکت در نگهداري 40 گرم ترياک

11- سيروس حقيقت ناصري فرزند موسي- نگهداري دو کيلو و 660 گرم هروئين

12- غلام شاه کاکايي فرزند صالح محمد- فروش 134 کيلو ترياک و 140 گرم هروئين و استعمال ترياک

13- نجيب اله گرگج دردکشيده فرزند ملاصفر- مشارکت در فروش 125 کيلو ترياک و مشارکت در فروش دو کيلو و 800 گرم هروئين و 80 گرم کوکائين و حمل و نگهداري 39 کيلو ترياک

14- منوچهر صادقي فرند خيراله- اختفاء و نگهداري يک کيلو و 870 گرم هروئين

15- سيدعلي هاشمي فرزند سيد حسين- مشارکت در حمل 9 کيلو و 200 گرم هروئين

16- علي اکبر مژدگانلو فرزند ابوالحسن- مشارکت در حمل 9 کيلو و 200 گرم هروئين

17- حسن پيراني فرزند غلامعلي- مشارکت در حمل 9 کيلو و 200 گرم هروئين

18- خدابخش ريگي فرزند صهبا- حمل 514 کيلو هروئين و ارسال آن به اروميه و مشارکت در حمل 102 کيلو ترياک

19- اسماعيل پيران فرزنده فرزنده- حمل و جاسازي 265 کيلو مرفين

20- محمد جواد پيراسته فرزند علي- نگهداري 22 کيلو مرفين و يک کيلو و 23 گرم ترياک و استعمال مواد مخدر