دسته‌ها
شال و روسری

خرید بازی کامپیوتر شايعه تاسيس حزب توسط موسوي

روزنامه جمهوری اسلامی نوشت:

سايت هاي حامي دولت كه اين روزها در سايه فيلترينگ سايت هاي منتقد بيش از پيش خودنمايي مي كنند گزارش دادند مهندس موسوي پس از شكست در انتخابات به فكر تاسيس حزب افتاده است!

به گزارش اين سايت ها مهندس موسوي اكنون به اتفاق چند تن از اعضاي ستاد انتخاباتي اش مشغول رايزني براي ايجاد يك حزب سياسي است .

اين سايت ها مدعي شدند زهرا رهنورد شريف زادگان بهزاديان نژاد عليرضا بهشتي شيرازي و ابوالفضل فاتح از اعضاي مركزي حزب ميرحسين موسوي خواهند بود.

اين سايت ها درباره اينكه آيا وزارت كشور و ارگانهاي انتظامي و امنيتي مجوز تاسيس حزب را به مهندس موسوي خواهند داد يا نه سكوت كرده اند.