دسته‌ها
شال و روسری

خرید بازی کامپیوتر فدراسیون تکواندو حرفش را پس گرفت

در حالی که فدراسیون تکواندو قبلا اصفهان را به عنوان هیئت تکواندو نمونه کشور معرفی کرده بود، پس از اعتراض تهرانی ها رای خود را برگرداند!

به گزارش مهر، فدراسیون تکواندو پس از بررسی هیئت های برتر سال 1387 ، هیئت تکواندو اصفهان را به عنوان هیئت نمونه در سراسر کشور انتخاب کرده بود.

همین موضوع اعتراض هیئت تکواندو استان تهران را در پی داشت. این اعتراض هیئت تکواندو تهران چندی پیش در جلسه ای با حضور پولادگر و ابراهیمی رئیس و دبیر فدراسیون، رحیمی ناظر کمیته ملی المپیک و سهرابی و خانی رئیس و دبیر هیئت تکواندو استان تهران مورد بررسی قرار گرفت.

در این جلسه مشخص شد در فرم های قبلی فاکتور قهرمانی مورد نظر قرار نگرفته و در نهایت فرم های جدید با منظور نمودن 100 امتیاز برای شاخص قهرمانی (جهانی ، المپیک و آسیایی) به هیئت ها ارسال و پس از بررسی در نهایت هیئت تکواندو استان تهران به عنوان هیئت برتر در کل کشور انتخاب و معرفی شد. هیئت تکواندو استان تهران برای چهارمین سال متوالی به این عنوان دست یافت.