دسته‌ها
شال و روسری

خرید بازی کامپیوتر محرومیت شیث هم پرید!

رئیس سازمان لیگ برتر در پاسخ به برخی انتقادات مبنی بر اینکه سازمان لیگ حق محرومیت بازیکنان را ندارد، گفت: ما هیچ بازیکن و مربی را محروم نکردیم بلکه طبق منشور اخلاقی تنها از صدور مجوز فعالیت آنها خودداری می کنیم.

عزیزمحمدی در گفتگو با مهر، ضمن بیان این مطلب افزود: طبق مواد 11 و 12 منشوراخلاقی مربیان و بازیکنانی که درطول فصل مرتکب تخلفات مندرج در آئین نامه شوند و این تخلفات حداکثر 4 بار پیاپی تکرارشود ، مشمول ماده 47 آئین نامه انضباطی خواهند شد. ضمن اینکه طبق ماده 12 سازمان لیگ این اختیار را دارد تا از صدور و یا تمدید کارت مربیگری و مجوز بازی مربی و بازیکنان خاطی خودداری کند.

عزیزمحمدی تصریح کرد: بنابراین با وجود جو سازیهای اخیرسازمان لیگ هیچ مربی و بازیکنی را از فعالیت در لیگ برتر محروم نکرده است و تنها طبق آئین نامه و منشور اخلاقی برای مربیان و بازیکنان خاطی مجوز فعالیت در لیگ برتر صادر نمی کند.

وی درباره قرارداد بازیکنان و مربیانی که با وجود داشتن مجوز فعالیت اقدام به عقد قرارداد با باشگاههای لیگ برتر نموده اند اظهار داشت : ما بارها به باشگاهها گوشزد کرده ایم که قبل از عقد هرگونه قرارداد همکاری از سازمان لیگ پیرامون بازیکن یا مربی طرف قرارداد استعلام کنند و بدون مجوز سازمان لیگ اقدام به عقد قرارداد نکنند.

رئیس سازمان لیگ برتر درخصوص وضعیت شیث رضایی و ادامه همکاری او با باشگاه پرسپولیس اظهار داشت : شیث نسبت به تخلفات خود در سازمان لیگ تعهد داد و مشکلی برای همراهی تیمش در فصل آینده ندارد.

عزیزمحمدی درباره محرومیت نیکبخت واحدی و فیروز کریمی اظهار داشت : هنوز این دو نفر تعهدی در این زمینه به سازمان لیگ نداده اند و برای ادامه کار در فصل آینده با مشکل صدور مجوز فعالیت روبرو هستند.