دسته‌ها
شال و روسری

خرید بازی کامپیوتر نفت ومعوقه بانکی، اولویت دیوان محاسبات

معاون حقوقی، استانها و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور گفت: دیوان محاسبات با ابزار نظارت آنلاین، عملکردهای مالی و بودجه ای دستگاههای اجرایی را به صورت زنده بررسی می کند.

فریدون همتی با اعلام این مطلب در مشهد افزود: هدف دیوان محاسبات از نظارت دقیق ، ایجاد شفافیت مالی است چرا که عدم شفافیت مالی موجب آسیب رسانی به حکومت می شود .
وی اظهارداشت: در راستای سیاستها و رویکردهای جدید دیوان هدف گذاری نموده ایم تا علاوه بر ” حسابرسی رعایت ” و ” حسابرسی مالی ” به عنوان روشهای موجود، گامی فراتر از این روشها نهاده و با ورود به عرصه جدید “حسابرسی عملکرد” به عنوان یکی از تجارب مثبت کشورهای پیشرفته، برای 350 مورد یا موضوع از پروژه های مهم و اولویت دار در کشور حسابرسی عملکرد داشته باشیم که در تمام این پروژه ها به دنبال سه آیتم صرفه اقتصادی، کارایی و اثر بخشی هستیم.

همتی ادامه داد: اولویت کاری ما در سال جاری ابتدا در حوزه نفت است که مهمترین عامل درآمدهای کشور محسوب می شود و پس از آن با توجه به 38 هزارمیلیارد تومان معوقه بانکی به موضوع بانکها خواهیم پرداخت تا منابع بانکی در مسیر توسعه پایدار قرار گیرند و سپس از آنجا که رقم مالیات پس از نفت در بودجه ، رقمی چشمگیر است اولویت سوم کاری خود را به بحث مالیات اختصاص داده ایم.

معاون پارلمانی دیوان محاسبات اضافه کرد: مطابق برنامه چهارم توسعه ، منابع نفتی بایستی در فصل عمران و اشتغالزایی مورد استفاده قرار گیرند بنابراین هزینه های جاری را باید از محل درآمدهای مالیاتی تامین نمود.

وی از بیمه ، اصل 44 و اصلاح الگوی مصرف به عنوان دیگر اولویتهای کاری دیوان محاسبات دیوان محاسبات نام برد و اظهارداشت: تمرکز بر اصلاح الگوی مصرف در دستگاه های دولتی مانع از هزینه اعتبارات در امور غیر ضرور و بکارگیری آنها در امور اصلی می شود.