دسته‌ها
شال و روسری

خرید بازی کامپیوتر پرس: آديداس بايد دو برابر پرداخت كند

حامي مالي شماره اول رئال مادريد به دستور فلورنتينو پرس براي سال آينده بايد دو برابر سال قبل بپردازد.

به گزارش فارس و به نقل از رويترز، فلورنتينو پرس از كمپاني آديداس مبلغ 60 ميليون يورو درخواست كرده و اگر آديداس نتواند اين مبلغ را بپردازد رئال مادريد حاضر به تمديد مدت همكاري با اين كمپاني نيست.

پرس اين تغيير رويه را با توجه به خريد رونالدو و كاكا منطقي مي داند و از آديداس مي خواهد ضمن اقدامي منطقي مبلغ پرداختي سال آينده را تا دو برابر مبلغ سال گذشته در نظر بگيرد.