دسته‌ها
شال و روسری

خرید بازی کامپیوتر بازار سيم كارت كماكان در نوسان

به گفته فعالان بازار، بهاي سيم كارت در بازار امروز افزايشي 20 تا 30 هزار توماني داشته و بر اين اساس حدود يك ماه است كه بهاي سيم كارت در نوسان است.

به گزارش فارس به نقل از فعالان بازار، در حال حاضر سيم كارت صفر كد دو، سه، چهار، پنج، شش و هفت به ترتيب 500، 430، 310،320، 300 و 300 هزار تومان خريداري و حدود 650، 420، 410، 400، 390 و 355 هزار تومان به فروش مي رسد.

همچنين، سيم كارت كاركرده كد دو، سه، چهار، پنج، شش، هفت به ترتيب 330، 290، 220، 230، 215 و 210 هزار تومان خريداري و به ميزان 390، 310، 310، 250، 230 و 220 هزار تومان به فروش مي رسد.
بهاي سيم كارت ايرانسل و 919 به ترتيب، هفت و 40 هزار تومان است.

به گزارش فارس، با توجه به اينكه بهاي سيم كارت در يك ماه اخير متغير بوده اين امر نشان‌دهنده تداوم نوسان در بازار اين محصول است.