دسته‌ها
شال و روسری

خرید بازی کامپیوتر بازخواني پرونده دعواي شاه حسيني- عنايت

همه چيز از بازي ملوان بندرانزلي و پگاه گيلان در ليگ دو سال پيش شروع شد. در آن بازي محسن قهرماني داور مسابقه در حرکتي عجيب يکي از بازيکنان را هل داد تا عبدالرحمن شاه حسيني رئيس وقت کميته انضباطي حکم به محروميت او دهد. اما اين پايان ماجرا نبود، چرا که مسعود عنايت رئيس کميته داوران فدراسيون فوتبال با اين توجيه که مسائل مربوط به داوران تنها به اين کميته مربوط مي شود، حاضر به قبول و اجراي حکم شاه حسيني نشد.

به نوشته اعتماد؛ با بالا گرفتن کار حتي پاي هيات رئيسه فدراسيون هم به ماجرا کشيده شد و رئيس کميته انضباطي درخواست برکناري يا مجازات رئيس کميته داوران را مطرح کرد. از اتفاقات و مذاکرات اين جلسه مشترک اطلاع دقيقي در دست نيست، اما به عقيده بسياري جدايي عبدالرحمن شاه حسيني از کميته انضباطي فدراسيون فوتبال نمي توانست چندان با اين ماجرا بي ارتباط بوده باشد.

حالا با گذشت چيزي حدود دو سال يک بار ديگر در همايش فوتبال و رسانه، داستان قديمي زنده شده است. عبدالرحمن شاه حسيني که در ابتدا به دليل اعتراض به زمان دو دقيقه يي در نظر گرفته شده از طرف مسوولان همايش نمي خواست صحبت کند، بالاخره با اصرارهاي فراوان کوتاه آمد و پشت تريبون قرار گرفت.

او در بخشي از سخنان کوتاهش يک بار ديگر به ماجراي بازي ملوان بندرانزلي و پگاه گيلان اشاره مي کند و به همين بهانه مسعود عنايت را به باد انتقاد مي گيرد؛ «آقاي عنايت گفت اگر بازيکني داور را هل بدهد و داور هم او را هل بدهد، بايد در کميته داوران به اين مساله رسيدگي شود. متاسفانه رئيس کميته داوران فدراسيون فوتبال هنوز نمي داند هل دادن در بخش انضباطي فيفا و AFC قرار دارد. من اين مسائل را مي گويم تا نگوييد شاه حسيني هم پنهانکار است.»

عبدالرحمن شاه حسيني در ادامه تقاضاي تعقيب و صدور حکم عليه مسعود عنايت را به دليل اجرا نکردن حکم محسن قهرماني مطرح مي کند.

طبيعتاً پس از رسانه يي شدن حرف هاي او نوبت به مسعود عنايت مي رسد تا رئيس کميته داوران فدراسيون فوتبال هم از خودش دفاع کند. عنايت در پاسخ به شاه حسيني مي گويد؛ «چون ايشان سمتي در فدراسيون فوتبال ندارد نمي خواهم حرف هاي او را دنبال کنم. شاه حسيني حکمي عليه محسن قهرماني داده بود که من حاضر نشدم آن را اجرا کنم، چون مسائل مربوط به داوري بايد در کميته داوران حل و فصل شود.»

رئيس کميته داوران در مورد جلسه مشترک با هيات رئيسه فدراسيون هم مي گويد؛ «ايشان از هيات رئيسه فدراسيون فوتبال خواسته بود من را مجازات کنند که در همان جلسه آقاي کفاشيان حق را به من داد و اين مساله منجر به جدايي شاه حسيني از فدراسيون فوتبال شد.»

عنايت در انتقاد به برخي تصميم گيري هاي شاه حسيني مي گويد؛ «تخلفات فني و مديريتي در جريان بازي بر عهده کميته داوران است و ربطي به کميته انضباطي ندارد. او به مرادي گفته بود بايد به کميته انضباطي بيايي و بگويي چرا حسين کاظمي که به داور فحش داده بود را اخراج کردي، در کجاي دنيا وقتي داور بازيکني را اخراج مي کند، به کميته انضباطي احضار مي شود تا دليل اخراج را توضيح دهد. من جلوي اين موارد را گرفتم و به همين دليل او از من ناراحت است.»